• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Home Parenteel Mikkenie
1 Daniel Makelij.
Beroep:
van ±1698 Soldaat (Waarschijnlijk in een Schots regiment, dienend in het Staatse leger van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Het Staatse leger bestond voor een groot deel uit Schotse, Engelse, Zwitserse en Duitse regimenten.)
Daniel trouwde met Catharina (Catrijn) Cosses (Goossens, Houssens, Goessens).
Kinderen van Daniel en Catrijn:
1 Willem Makelij (Mecquene, Meckinet, Meckené), gedoopt op 22-08-1698 in Bergen op Zoom. Volgt 1.1.
2 Daniel Mertie of Merké (Mickiné), gedoopt op 22-03-1705 in Grave. Volgt 1.2.
3 Isabella Mertie (of Merké) [1.3]. Zij is gedoopt op 22-03-1705 in Grave.
4 Philippus Macké (Mackine) [1.4]. Hij is gedoopt op 30-12-1709 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie]. Bij de doop van Philippus waren de volgende getuigen aanwezig: Philippus Hardij en Petronella Slootmaeker.
Notitie bij de geboorte van Philippus: Als ouders worden vermeld Daniel Macké en Catharina Houssens.
Philippus is overleden, 11 jaar oud. Hij is begraven op 16-10-1721 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie].
Notitie bij overlijden van Philippus: Begraven als Philip Mackine.
1.1 Willem Makelij (Mecquene, Meckinet, Meckené), zoon van Daniel Makelij (zie 1) en Catharina (Catrijn) Cosses (Goossens, Houssens, Goessens). Hij is gedoopt op 22-08-1698 in Bergen op Zoom [bron: Nederlands-Hervormde gemeente]. Bij de doop van Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Cosses en Willem Glaas. Willem is overleden op 29-03-1745 in Maastricht, 46 jaar oud. Hij is begraven op 30-03-1745 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie].
Notitie bij overlijden van Willem: Begraven op het kerkhof van de St. Martinuskerk [bron: Kwartierstaat Bouvrie-Vangangel].
Notitie bij Willem: In de Burgerboeken van Maastricht staan de volgende twee vermeldingen van Willem:
- Willem Meckené geboortig van Bergen op Zoom is borger afgeroepen met sijn soon Willem Meckené door den bode Bijlevelt onder het metselaers ambacht en heeft den eedt gedaen in handen van de hr borgermr Olislagers op 22 octob 1734.
- Op den 22 8ber 1734 compareerde Willem Meckinet geboortig van Bergen op den Soom out omtrent 38 jaaren met sijn een soontje ook Willem genaemt out omtrent 0.5 jaaren gepresenteert door Johannes Schamans als mr van het ? metzelaar Ambacht, en heeft den eed als Borger gedaen in handen van den Heere ? Hoogschout van der Heuvel in Juduis en is alson aan hem comparant met sijn soontje het Borgerschap verleent ut moris.
Beroep:
1734 Lid van het metselaarsambacht (Vermeld in de burgerboeken van Maastricht)
Getuige bij:
16-11-1722 doop Abraham van Esch (geb. 1722) [bron: St. Martinusparochie]
08-12-1740 doop Maria Margarita Mickine (1740-1807) [zie 1.2.1] [oom vaderszijde] [bron: H. Nicolaasparochie]
Willem trouwde, 27 jaar oud, op 10-06-1726 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie] met Maria Elisabeth Werlinshoff (Werlinghshof, Werlinshofs), 21 jaar oud. Bij het kerkelijk huwelijk van Willem en Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Guilielmus Cremers, Adriana Vanson en Christophorus Werlichoof (1703-1731) [broer bruid]. Maria is een dochter van Abraham Willecot (Werlingschoff) en Joanna Willems. Zij is gedoopt op 21-01-1705 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Gerardus Overheiden en Anna Reiners. Maria is overleden op 17-10-1774 in Maastricht, 69 jaar oud. Zij is begraven op 19-10-1774 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie].
Notitie bij overlijden van Maria: Begraven op het kerkhof van de Sint Martinuskerk [bron: Kwartierstaat Bouvrie-Vangangel].
Getuige bij:
16-09-1724 doop Johannes van Esch (geb. 1724) [nicht moederszijde] [bron: St. Martinusparochie]
04-02-1743 doop Petrus Daniel Mickenai (1743-1743) [zie 1.2.2] [aangetrouwde tante vaderszijde] [bron: H. Nicolaasparochie]
01-04-1749 doop Anna Elisabeth Geraerts (geb. 1749) [zie 1.1.1.1] [grootmoeder moederszijde] [bron: St. Martinusparochie]
13-08-1755 doop Johan Micquene (geb. 1755) [zie 1.1.2.1] [grootmoeder vaderszijde] [bron: St. Martinusparochie]
25-01-1759 doop Maria Elisabeth Mekene (Mikkené) (1759-1825) [zie 1.1.4.1] [grootmoeder vaderszijde] [bron: St. Martinusparochie]
Kinderen van Willem en Maria:
1 Catharina Daniel Micquene, gedoopt op 24-01-1728 in Maastricht. Volgt 1.1.1.
2 Wilhelm Micquene, gedoopt op 11-03-1730 in Maastricht. Volgt 1.1.2.
3 Abraham Mickené, gedoopt op 30-07-1732 in Maastricht. Volgt 1.1.3.
4 Egidius (Gilles) Micquene, gedoopt op 25-09-1734 in Maastricht. Volgt 1.1.4.
5 Elisabeth Micquene [1.1.5]. Zij is gedoopt op 20-02-1737 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie]. Bij de doop van Elisabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Lambertus Gybels en Elisabeth van Esch (geb. 1714) [nicht van moeder]. Elisabeth is overleden, 34 jaar oud. Zij is begraven op 17-01-1772 in Maastricht.
6 Catharina Mickeni [1.1.6]. Zij is begraven op 28-06-1739 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie].
7 Johan Micquene [1.1.7]. Hij is gedoopt op 20-09-1739 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie]. Bij de doop van Johan waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Keyen en Johan de Wit. Johan is overleden, 10 maanden oud. Hij is begraven op 07-08-1740 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie].
8 Adrianus Micquene [1.1.8]. Hij is gedoopt op 15-11-1741 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie]. Bij de doop van Adrianus waren de volgende getuigen aanwezig: Catharina van Esch en Adrian Soeters [aangetrouwde neef van moeder].
9 Johan Micquene [1.1.9]. Hij is gedoopt op 28-02-1744 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie]. Bij de doop van Johan waren de volgende getuigen aanwezig: Catharina Daenen en Johan Denis. Johan is overleden, 11 jaar oud. Hij is begraven op 01-10-1755 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie].
1.2 Daniel Mertie of Merké (Mickiné), zoon van Daniel Makelij (zie 1) en Catharina (Catrijn) Cosses (Goossens, Houssens, Goessens). Hij is gedoopt op 22-03-1705 in Grave [bron: Nederduits Gereformeerde gemeente].
Notitie bij de geboorte van Daniel: Als moeder wordt vermeld Catharina Goossens.
Notitie bij Daniel: In de Burgerboeken van Maastricht staat de volgende vermelding van Daniel:
- Op den 27. maart 1741 compareerde Daniel Mickene, Leyendecker geboortig van deGraeff out 33 a 34 jaaren gepresenteert door Jan Louis Delhaij mr Metzelaar van het goit Metzelaar Ambacht en heeft den Eed als Borger gedaen in handen van d'Heer ? Hoogschout Ab van den Heuvel present, dhr Schepen ? van der Haar en is alsoo aan hem comparant het ? Borgerschap verleent ut moris.
Getuige bij:
24-01-1728 doop Catharina Daniel Micquene (1728-1800) [zie 1.1.1] [oom vaderszijde] [bron: St. Martinusparochie]
Daniel trouwde, 33 jaar oud, op 24-08-1738 in Maastricht [bron: H. Nicolaasparochie] met Catharina Weber (of Wevers). Zij is begraven op 10-12-1766 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie].
Kinderen van Daniel en Catharina:
1 Maria Margarita Mickine [1.2.1]. Zij is gedoopt op 08-12-1740 in Maastricht [bron: H. Nicolaasparochie]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Margarita Belletis en Willem Makelij (Mecquene, Meckinet, Meckené) (1698-1745) [zie 1.1] [oom vaderszijde]. Maria is overleden op 04-12-1807 in Maastricht, 66 jaar oud.
2 Petrus Daniel Mickenai [1.2.2]. Hij is gedoopt op 04-02-1743 in Maastricht [bron: H. Nicolaasparochie]. Bij de doop van Petrus waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus Schruyvers en Maria Elisabeth Werlinshoff (Werlinghshof, Werlinshofs) (1705-1774) [zie 1.1] [aangetrouwde tante vaderszijde]. Petrus is overleden, 8 dagen oud. Hij is begraven op 12-02-1743 in Maastricht [bron: H. Nicolaasparochie].
3 Daniel Mickenai [1.2.3]. Hij is gedoopt op 18-02-1744 in Maastricht [bron: H. Nicolaasparochie]. Bij de doop van Daniel waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Begas en Anna Suuns.
4 Arnold Minquenes [1.2.4]. Hij is gedoopt op 17-04-1746 in Maastricht [bron: H. Nicolaasparochie]. Bij de doop van Arnold waren de volgende getuigen aanwezig: Arnold Brouwers en Helena Elders.
5 Maria Anna Mickené, gedoopt op 25-02-1748 in Maastricht. Volgt 1.2.5.
1.1.1 Catharina Daniel Micquene, dochter van Willem Makelij (Mecquene, Meckinet, Meckené) (zie 1.1) en Maria Elisabeth Werlinshoff (Werlinghshof, Werlinshofs). Zij is gedoopt op 24-01-1728 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie]. Bij de doop van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Catharina Welsen (Welkens, Weelskens, Linckens, Weelsen) (ovl. 1739) [stiefmoeder van grootvader moederszijde] en Daniel Mertie of Merké (Mickiné) (geb. 1705) [zie 1.2] [oom vaderszijde]. Catharina is overleden op 23-05-1800 in Maastricht, 72 jaar oud.
Adres:
tot 23-05-1800 Lang Grachtje, Maastricht, Nederland (hier overleden) [bron: Kwartierstaat Bouvrie-Vangangel]
Getuige bij:
29-05-1757 doop Petrus Miequene (1757-1783) [zie 1.1.2.2] [tante vaderszijde]
19-03-1760 doop Willem Mickienie (1760-1805) [zie 1.1.4.2] [tante vaderszijde] [bron: St. Martinusparochie]
Catharina trouwde, 20 jaar oud, op 28-02-1748 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie] met Joannes Petrus (Pieter) Gerardts. Bij het kerkelijk huwelijk van Catharina en Pieter was de volgende getuige aanwezig: Wilhelm Micquene (1730-1784) [zie 1.1.2] [broer bruid].
Notitie bij het huwelijk van Catharina en Pieter: Bij haar doop heet ze Catharina, bij haar huwelijk heet ze Catharina Daniel.
Getuige bij:
07-02-1763 doop Johan Petrus Mickeni (1763-1779) [zie 1.1.4.3] [aangetrouwde oom vaderszijde]
18-08-1768 doop Anna Elisabeth Micchini (geb. 1768) [zie 1.1.2.8] [aangetrouwde oom vaderszijde] [bron: St. Martinusparochie]
Kinderen van Catharina en Pieter:
1 Anna Elisabeth Geraerts [1.1.1.1]. Zij is gedoopt op 01-04-1749 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie]. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Wilhelm Cremers en Maria Elisabeth Werlinshoff (Werlinghshof, Werlinshofs) (1705-1774) [zie 1.1] [grootmoeder moederszijde].
Getuige bij:
22-08-1767 doop Marcellus Mickené (1767-1767) [zie 1.1.2.7] [nicht vaderszijde] [bron: St. Martinusparochie]
19-06-1770 doop Johan Nicolaus Micchini (1770-1771) [zie 1.1.4.7] [nicht vaderszijde] [bron: St. Martinusparochie]
2 Guilielmus (Wilhelmus) Gerardts [1.1.1.2]. Hij is gedoopt op 17-12-1750 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie]. Bij de doop van Guilielmus waren de volgende getuigen aanwezig: Lucia Zikeff en Wilhelm Micquene (1730-1784) [zie 1.1.2] [oom moederszijde]. Guilielmus is overleden op 15-10-1839 in Maastricht, 88 jaar oud.
Notitie bij Guilielmus: Wilhelmus Gerardts trouwde met Maria Josepha Sadonis. Hun kind:
- Petrus Leonardus Gieraerts (7-9-1783, Maastricht - 27-3-1861, Maastricht) trouwde op 9-7-1807 te Maastricht met Anne Marie Niesten.
3 Bartholomeus Gerarts [1.1.1.3]. Hij is gedoopt op 14-01-1753 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie]. Bij de doop van Bartholomeus waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Barbara Clermont en Bartholomeus Wirix. Bartholomeus is overleden op 23-12-1815 in Maastricht, 62 jaar oud.
Notitie bij Bartholomeus: Bartholomeus Gerarts trouwde met Anna Mechtildis Vaessens.
4 Abraham Geraerts [1.1.1.4]. Hij is gedoopt op 17-06-1755 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie]. Bij de doop van Abraham waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Catharina Ritschi (ovl. 1787) [zie 1.1.2] [aangetrouwde tante moederszijde] en Abraham Mickené (1732-1761) [zie 1.1.3] [oom moederszijde].
5 Egidius (Gilles) Geraets [1.1.1.5]. Hij is gedoopt op 19-01-1758 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie]. Bij de doop van Gilles waren de volgende getuigen aanwezig: Elisabeth Campen en Gilles Micquene (1734-1811) [zie 1.1.4] [oom moederszijde]. Gilles is overleden op 08-11-1826 in Maastricht, 68 jaar oud.
Notitie bij Gilles: Egidius Geraets trouwde met Anna Catharina Gilissen. Hun kinderen:
- Anna Maria Catharina Gieraerts (29-3-1790, Maastricht - 1-6-1870, Maastricht) trouwde op 23-3-1815 te Maastricht met Gerardus Soeters.
- Bartholomeus Geraards (ca. 1797 - 18-2-1875, Maastricht).
- Joanna Girraerdts (14-2-1798, Maastricht - 22-10-1867, Zutphen) trouwde op 6-6-1822 te Maastricht met Jurrien Peters.
- Jean Gerards (25-5-1800, Maastricht - ).
- Maria Gertrudis Gerards (28-8-1803, Maastricht - 18-7-1878, Maastricht).
6 Joanna Maria Girrarts [1.1.1.6]. Zij is gedoopt op 17-04-1760 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie]. Bij de doop van Joanna waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Matthias Bemelmans en Joanna Maria Crimers. Joanna is overleden op 06-05-1841 in Maastricht, 81 jaar oud.
Notitie bij Joanna: Joanna Maria Girrarts trouwde op 6-5-1798 te Maastricht met Jean Henri Bernaerd Felix. Hun kinderen:
- Catharine Felix (19-4-1799, Maastricht - ).
- Angeline Elizabeth Felix (23-9-1801, Maastricht - ).
- Frederic Gilles Felix (25-11-1803, Maastricht - ).
7 Anna Gertrudis Giraers [1.1.1.7]. Zij is gedoopt op 20-07-1763 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie]. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Gertrudis Hensels en Johannes Klaarwasser.
8 Maria Anna Gieraerts [1.1.1.8]. Zij is gedoopt op 03-01-1766 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Gerard Cuijpers, Maria Anna Franchon en Gertrudis Sustermans.
9 Joanna Maria Gieraerds [1.1.1.9]. Zij is gedoopt op 24-05-1769 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie]. Bij de doop van Joanna waren de volgende getuigen aanwezig: Joanna Maria Frederix en Henricus Machiels. Joanna is overleden op 08-12-1831 in Maastricht, 62 jaar oud.
Notitie bij Joanna: Joanna Maria Gieraerds trouwde met Franciscus Leitz.
1.1.2 Wilhelm Micquene, zoon van Willem Makelij (Mecquene, Meckinet, Meckené) (zie 1.1) en Maria Elisabeth Werlinshoff (Werlinghshof, Werlinshofs). Hij is gedoopt op 11-03-1730 in Maastricht. Bij de doop van Wilhelm waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Vliex en Christophorus Werlichoof (1703-1731) [oom moederszijde]. Wilhelm is overleden, 54 jaar oud. Hij is begraven op 12-07-1784 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie].
Getuige bij:
28-02-1748 kerkelijk huwelijk Pieter Gerardts en Catharina Daniel Micquene (1728-1800) [zie 1.1.1] [broer bruid] [bron: St. Martinusparochie]
17-12-1750 doop Guilielmus (Wilhelmus) Gerardts (1750-1839) [zie 1.1.1.2] [oom moederszijde] [bron: St. Martinusparochie]
19-03-1760 doop Willem Mickienie (1760-1805) [zie 1.1.4.2] [oom vaderszijde] [bron: St. Martinusparochie]
Wilhelm trouwde, 24 jaar oud, op 22-09-1754 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie] met Anna Catharina Ritschi. Bij het kerkelijk huwelijk van Wilhelm en Anna was de volgende getuige aanwezig: Abraham Mickené (1732-1761) [zie 1.1.3] [broer bruidegom]. Zij is begraven op 07-01-1787 in Maastricht.
Getuige bij:
17-06-1755 doop Abraham Geraerts (geb. 1755) [zie 1.1.1.4] [aangetrouwde tante moederszijde] [bron: St. Martinusparochie]
13-01-1765 doop Adrian Mickené (1765-1773) [zie 1.1.4.4] [aangetrouwde tante vaderszijde] [bron: St. Martinusparochie]
Kinderen van Wilhelm en Anna:
1 Johan Micquene [1.1.2.1]. Hij is gedoopt op 13-08-1755 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie]. Bij de doop van Johan waren de volgende getuigen aanwezig: Johan Ritschi en Maria Elisabeth Werlinshoff (Werlinghshof, Werlinshofs) (1705-1774) [zie 1.1] [grootmoeder vaderszijde]. Hij is begraven [bron: St. Martinusparochie].
2 Petrus Miequene [1.1.2.2]. Hij is gedoopt op 29-05-1757 in Maastricht. Bij de doop van Petrus waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus Ritchie en Catharina Daniel Micquene (1728-1800) [zie 1.1.1] [tante vaderszijde]. Petrus is overleden, 26 jaar oud. Hij is begraven op 01-11-1783 in Maastricht.
3 Abraham Mickenee [1.1.2.3]. Hij is gedoopt op 17-07-1759 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie]. Bij de doop van Abraham waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Anna Loeckmans en Abraham Mickené (1732-1761) [zie 1.1.3] [oom vaderszijde]. Abraham is overleden, 1 of 2 jaar oud. Hij is begraven in 1761 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie].
4 Wilhelm Mickeni (Mekenie), gedoopt op 07-12-1761 in Maastricht. Volgt 1.1.2.4.
5 Maria Catharina Mickeni, gedoopt op 21-11-1763 in Maastricht. Volgt 1.1.2.5.
6 Anna Gertrud Micchini [1.1.2.6]. Zij is gedoopt op 29-09-1765 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie]. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Gertrudis Nies en Matthias Rickx. Anna is overleden op 06-10-1834 in Maastricht, 69 jaar oud.
Getuige bij:
20-05-1791 doop Maria Gertrud Mickini alias Stijntebag (1791-1856) [zie 1.1.2.5.1] [tante moederszijde] [bron: St. Martinusparochie]
7 Marcellus Mickené [1.1.2.7]. Hij is gedoopt op 22-08-1767 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie]. Bij de doop van Marcellus waren de volgende getuigen aanwezig: Marcellus Haemakers en Anna Elisabeth Geraerts (geb. 1749) [zie 1.1.1.1] [nicht vaderszijde]. Marcellus is overleden, 1 maand oud. Hij is begraven op 23-09-1767 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie].
8 Anna Elisabeth Micchini [1.1.2.8]. Zij is gedoopt op 18-08-1768 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie]. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Elisabeth Dux en Pieter Gerardts [zie 1.1.1] [aangetrouwde oom vaderszijde].
9 Johan Nicolaus Micchini [1.1.2.9]. Hij is gedoopt op 15-01-1771 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie]. Bij de doop van Johan waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Margarita Caris en Nicolaus Ritchi.
10 Maria Elisabeth Micchini [1.1.2.10]. Zij is gedoopt op 08-10-1773 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Elisabeth Silbagh en Adrian Soeters [aangetrouwde neef van grootmoeder vaderszijde]. Maria is overleden op 23-04-1845 in Maastricht, 71 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maria: Als achternaam staat vermeld: Mecchini.
11 Anna Elisabeth Micchini [1.1.2.11]. Zij is gedoopt op 04-01-1776 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie]. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Elisabeth Haemaekers, Petrus van Hoekken en Anna Gertrudis Nies. Anna is overleden, 2 dagen oud. Zij is begraven op 06-01-1776 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie].
12 Maria Elisabeth Mickini [1.1.2.12]. Zij is gedoopt op 20-12-1777 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus Honai, Maria Catharina Lecoeur en Petrus Nicolaas Rutten. Maria is overleden op 02-03-1846 in Maastricht, 68 jaar oud.
1.1.3 Abraham Mickené, zoon van Willem Makelij (Mecquene, Meckinet, Meckené) (zie 1.1) en Maria Elisabeth Werlinshoff (Werlinghshof, Werlinshofs). Hij is gedoopt op 30-07-1732 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie]. Bij de doop van Abraham waren de volgende getuigen aanwezig: Abraham Willecot (Werlingschoff) (geb. 1681) [grootvader moederszijde] en Maria Werlecoff (Werlinchoff, Werlingshof) (1689-1738) [oudtante moederszijde]. Abraham is overleden, 28 of 29 jaar oud. Hij is begraven in 1761 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie].
Getuige bij:
22-09-1754 kerkelijk huwelijk Wilhelm Micquene (1730-1784) en Anna Catharina Ritschi (ovl. 1787) [zie 1.1.2] [broer bruidegom] [bron: St. Martinusparochie]
17-06-1755 doop Abraham Geraerts (geb. 1755) [zie 1.1.1.4] [oom moederszijde] [bron: St. Martinusparochie]
17-07-1759 doop Abraham Mickenee (1759-1761) [zie 1.1.2.3] [oom vaderszijde] [bron: St. Martinusparochie]
Abraham trouwde, 24 jaar oud, op 29-05-1757 in Meerssen [bron: Nederlands-Hervormde gemeente] met Maria Elisabeth van der Bongaert. Zij is begraven op 15-08-1787 in Maastricht.
Kinderen van Abraham en Maria:
1 Maria Elisabeth Mickené, gedoopt op 26-09-1758 in Limmel. Volgt 1.1.3.1.
2 Ida Mickené [1.1.3.2]. Zij is gedoopt op 17-07-1760 in Limmel [bron: St. Joannes de Doper]. Ida is overleden op 06-05-1822 in Eijsden, 61 jaar oud.
3 Wilhelmus Mickené [1.1.3.3]. Hij is gedoopt op 17-07-1760 in Limmel [bron: St. Joannes de Doper].
1.1.4 Egidius (Gilles) Micquene, zoon van Willem Makelij (Mecquene, Meckinet, Meckené) (zie 1.1) en Maria Elisabeth Werlinshoff (Werlinghshof, Werlinshofs). Hij is gedoopt op 25-09-1734 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie]. Bij de doop van Gilles waren de volgende getuigen aanwezig: Egidius Blauwaert en Joanna van Houtum (van Houtem) [stiefmoeder van moeder]. Gilles is overleden op 26-02-1811 in Maastricht, 76 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gilles: Overleden omstreeks de middag in de Wijcker Pastoorstraat.
Adressen:
1803 Rue du Curé, Maastricht, Nederland
tot 26-02-1811 Wijcker Pastoorstraat, Maastricht, Nederland [bron: Kwartierstaat Bouvrie-Vangangel LTvG]
Beroep:
Meester-leidekker
Getuige bij:
19-01-1758 doop Gilles Geraets (1758-1826) [zie 1.1.1.5] [oom moederszijde] [bron: St. Martinusparochie]
07-12-1761 doop Wilhelm Mickeni (Mekenie) (1761-1809) [zie 1.1.2.4] [oom vaderszijde]
29-08-1778 doop Catharina Mickene (alias van Riemst) (1778-1847) [zie 1.2.5.1] [neef van moeder]
06-05-1790 doop Anna Maria Mickini (1790-1842) [zie 1.1.4.2.1] [grootvader vaderszijde]
04-04-1806 doop Gielis, Gilles Janssen (1806-1881) [zie 1.1.4.1.6] [grootvader moederszijde]
Gilles:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 16-04-1758 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie] met Maria (of Anna) Catharina Voncken, 22 jaar oud. Bij het kerkelijk huwelijk van Gilles en Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Elisabetha Campo, Petrus Ritchie, Maria Gertrudis Thomas en Bartholomeus Wilders. Maria is een dochter van Petrus (Pieter) Voncken en Joanna Pypers. Zij is gedoopt op 29-07-1735 in Maastricht [bron: St. Catharinaparochie]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Iscus en Catharina Pypers (geb. 1702) [tante moederszijde]. Maria is overleden, 48 jaar oud. Zij is begraven op 13-11-1783 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie].
Notitie bij overlijden van Maria: Begraven op het kerkhof van de Sint Martinuskerk. Pro deo. [bron: Kwartierstaat Bouvrie-Vangangel LTvG.]
Getuige bij:
21-11-1763 doop Maria Catharina Mickeni (1763-1809) [zie 1.1.2.5] [aangetrouwde tante vaderszijde]
(2) trouwde, 57 jaar oud, op 08-01-1792 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie] met Marie Rollaert, 51 jaar oud. Marie is een dochter van Martinus Rollard en Anna Swinnen. Zij is gedoopt op 07-04-1740 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie]. Marie is overleden op 09-09-1820 in Maastricht, 80 jaar oud. Marie is weduwe van Antonius Schefman (1730-1789), met wie zij trouwde op 08-04-1763 in Maastricht [bron: Nederlands-Hervormde gemeente]. Marie trouwde later op 06-06-1814 in Maastricht met Jan Pieter Loo.
Beroep:
Naaister
Getuige bij:
11-09-1794 doop Pieter Mikkenie (1794-1860) [zie 1.1.4.2.3] [stiefmoeder van vader] [bron: St. Martinusparochie]
Kinderen van Gilles en Maria:
1 Maria Elisabeth Mekene (Mikkené), gedoopt op 25-01-1759 in Maastricht. Volgt 1.1.4.1.
2 Wilhelm Joseph (Willem) Mickienie, gedoopt op 19-03-1760 in Maastricht. Volgt 1.1.4.2.
3 Johan Petrus Mickeni [1.1.4.3]. Hij is gedoopt op 07-02-1763 in Maastricht. Bij de doop van Johan waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Gerardts [zie 1.1.1] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Maria Gertrudis Voncken. Johan is overleden op 23-09-1779 in Maastricht, 16 jaar oud. Hij is begraven op 25-09-1779 in Maastricht.
Notitie bij overlijden van Johan: Begraven op het kerkhof van de Sint Martinuskerk [bron: Kwartierstaat Bouvrie-Vangangel].
4 Adrian Mickené [1.1.4.4]. Hij is gedoopt op 13-01-1765 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie]. Bij de doop van Adrian waren de volgende getuigen aanwezig: Adrian Soeters [aangetrouwde neef van grootmoeder vaderszijde] en Anna Catharina Ritschi (ovl. 1787) [zie 1.1.2] [aangetrouwde tante vaderszijde]. Adrian is overleden, 8 jaar oud. Hij is begraven op 02-07-1773 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie].
5 Joanna Mickeni, gedoopt op 02-04-1766 in Maastricht. Volgt 1.1.4.5.
6 Maria Catharina Micchini [1.1.4.6]. Zij is gedoopt op 22-09-1767 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Franciscus Stijns en Elisabeth Wilders. Maria is overleden, 2 jaar oud. Zij is begraven op 31-08-1770 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie].
7 Johan Nicolaus Micchini [1.1.4.7]. Hij is gedoopt op 19-06-1770 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie]. Bij de doop van Johan waren de volgende getuigen aanwezig: Johan Nicolaus Stijns en Anna Elisabeth Geraerts (geb. 1749) [zie 1.1.1.1] [nicht vaderszijde]. Johan is overleden, 1 jaar oud. Hij is begraven op 24-07-1771 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie].
8 Maria Catharina Micquini [1.1.4.8]. Zij is gedoopt op 19-10-1772 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Thomas Allons en Maria Catharina Dirix. Maria is overleden, 11 jaar oud. Zij is begraven op 10-10-1784 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie].
Notitie bij overlijden van Maria: Vermoedelijke begraafdatum.
9 Catharina Cornelia (Carolina) Micchini, gedoopt op 28-08-1775 in Maastricht. Volgt 1.1.4.9.
1.2.5 Maria Anna Mickené, dochter van Daniel Mertie of Merké (Mickiné) (zie 1.2) en Catharina Weber (of Wevers). Zij is gedoopt op 25-02-1748 in Maastricht [bron: H. Nicolaasparochie]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Anna Houben en Johannes Rouweyser. Maria is overleden op 02-11-1807 in Maastricht, 59 jaar oud. Maria:
(1) begon een relatie met Jacobus van Reemps (van Riemst).
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 08-08-1784 in Maastricht [bron: H. Jacobusparochie] met Gerard Mertens.
Kind van Maria en Jacobus:
1 Catharina Mickene (alias van Riemst) [1.2.5.1]. Zij is gedoopt op 29-08-1778 in Maastricht. Bij de doop van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Thomas Hassin, Catharina Weber en Gilles Micquene (1734-1811) [zie 1.1.4] [neef van moeder].
Notitie bij de geboorte van Catharina: Onwettig kind van Maria Anna Mickene en Jacobus van Reemps
Catharina is overleden op 18-07-1847 in Maastricht, 68 jaar oud. Zij is begraven [bron: St. Martinusparochie].
1.1.2.4 Wilhelm Mickeni (Mekenie), zoon van Wilhelm Micquene (zie 1.1.2) en Anna Catharina Ritschi. Hij is gedoopt op 07-12-1761 in Maastricht. Bij de doop van Wilhelm waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Gertrudis Lousberg en Gilles Micquene (1734-1811) [zie 1.1.4] [oom vaderszijde]. Wilhelm is overleden op 04-07-1809 in Maastricht, 47 jaar oud.
Adres:
1788 Sas van Gent (garnizoen)
Beroep:
1788 Soldaat in het regiment van Generaal-majoor Willem Jacob Frederik Baron van Dopff. [bron: Huwelijksakte NH]
Wilhelm trouwde, 26 jaar oud, op 08-06-1788 in Maastricht [bron: H. Catharinaparochie] met Anna Maria Franck.
Notitie bij het huwelijk van Wilhelm en Anna: Ook Nederlands Hervormd getrouwd te Maastricht (St. Jan) op 23 mei 1788.
Anna is geboren in Maastricht. Anna is weduwe van Joannes de Vet (Devette) (ovl. na 1785), met wie zij trouwde op 01-10-1769 in Maastricht [bron: St. Catharinaparochie].
1.1.2.5 Maria Catharina Mickeni, dochter van Wilhelm Micquene (zie 1.1.2) en Anna Catharina Ritschi. Zij is gedoopt op 21-11-1763 in Maastricht. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Johan Ritschi en Maria (of Anna) Catharina Voncken (1735-1783) [zie 1.1.4] [aangetrouwde tante vaderszijde]. Maria is overleden op 05-10-1809 in Maastricht, 45 jaar oud. Maria:
(1) begon een relatie met Petrus Stijntebag.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 01-09-1796 in Maastricht met Chretien (Christiaan) Jongen (of Dion), ongeveer 54 jaar oud. Christiaan is geboren omstreeks 1742. Christiaan is overleden op 02-10-1814 in Maastricht, ongeveer 72 jaar oud.
Kind van Maria en Petrus:
1 Maria Gertrud Mickini alias Stijntebag, gedoopt op 20-05-1791 in Maastricht. Volgt 1.1.2.5.1.
Kinderen van Maria en Christiaan:
2 Jean Jongen [1.1.2.5.2], geboren op 31-07-1797 in Maastricht.
3 André Jongen [1.1.2.5.3], geboren op 23-10-1798 in Maastricht. André is overleden op 14-01-1801 in Maastricht, 2 jaar oud.
4 Jean Jongen [1.1.2.5.4], geboren op 02-06-1800 in Maastricht. Jean is overleden op 02-04-1851 in Brussel, 50 jaar oud.
Notitie bij Jean: Jean Jongen trouwde met Marie de Coen.
5 Marie Elizabeth (Maria Elisabeth) Jonge [1.1.2.5.5], geboren op 25-05-1802 in Maastricht. Marie is overleden op 14-03-1876 in Maastricht, 73 jaar oud.
Notitie bij Marie: Maria Elisabeth Jonge trouwde op 22-7-1841 te Maastricht met Mathijs Spée. Hun kinderen:
- Lambertus Leonardus Spee (16-5-1835, Maastricht - ) trouwde op 15-6-1859 te Maastricht met Maria Josephina Schoenmakers.
- Joannes Spee trouwde op 9-11-1864 te Maastricht met Celestina Maria Grootenboer.
- Joannes Hubertus Spee (ca. 1845 - 11-2-1901, Maastricht) trouwde op 6-5-1874 te Maastricht met Maria Anna Plasier.
6 Helene (Helena) Jongen [1.1.2.5.6], geboren op 01-07-1805 in Maastricht [bron: Genlias]. Helene is overleden op 23-02-1890 in Maastricht, 84 jaar oud.
Notitie bij Helene: Helena Jongen trouwde op 11-3-1830 te Maastricht met Lambert Leonard Eijmael. Kinderen:
- Maria Elisabeth Eymael (ca. 1834, Maastricht - 5-4-1917, Maastricht) trouwde op 9-9-1857 te Maastricht met Henricus Antonius Schefman, een zoon van Jan Willem Schefman en Carolina Micchini, zie 1.1.4.4. Maria Elisabeth en Henricus Antonius zijn beide afstammelingen van Willem Makelij en Maria Elisabeth Werlingshof, zie 1.1, en dus verwant in derde en vierde graad.
- Joannes Eymael (ca. 1832, Maastricht - 17-3-1917, Maastricht) trouwde op 15-4-1863 te Maastricht met Maria Steijns, een dochter van Lambert Steijns en Elisabeth Scheffman. Elisabeth Scheffman is een dochter van de hiervoor genoemde Jan Willem Schefman en Carolina Micchini, zie 1.1.4.4. Joannes Eymael trouwde dus met een nichtje van zijn zwager. Joannes en Maria Steijns zijn verwant in de vierde graad.
- Christina Maria Eymael (ca. 1835 - 25-12-1922, Maastricht).
1.1.3.1 Maria Elisabeth Mickené, dochter van Abraham Mickené (zie 1.1.3) en Maria Elisabeth van der Bongaert. Zij is gedoopt op 26-09-1758 in Limmel [bron: St. Joannes de Doper]. Maria is overleden op 03-02-1839 om 19:00 in Limmel (Meerssen), 80 jaar oud [bron: Kwartierstaat Matheus Kim Maria Spee]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-02-1839 [bron: Genlias]. Maria trouwde, 35 jaar oud, op 02-03-1794 in Meerssen [bron: Kwartierstaat Matheus Kim Maria Spee] met Hermanus Josephus Kooken, 32 jaar oud. Hermanus is een zoon van Arnoldus Kochen en Gertrudis Kleijnjans. Hij is gedoopt op 10-10-1761 in Geleen [bron: Kwartierstaat Matheus Kim Maria Spee]. Hermanus is overleden op 22-09-1839 om 15:00 in Limmel (Meerssen), 77 jaar oud [bron: Kwartierstaat Matheus Kim Maria Spee].
Kinderen van Maria en Hermanus:
1 Elisabeth Koeken [1.1.3.1.1], geboren in Limmel.
Notitie bij Elisabeth: Elisabeth Koeken trouwde op 26-11-1829 te Maastricht met Jan Josef Biscops.
2 Hendrik Koeken [1.1.3.1.2], geboren op 17-02-1795 in Limmel (Meerssen) [bron: Kwartierstaat Matheus Kim Maria Spee]. Hij is gedoopt op 17-02-1795 in Meerssen [bron: Kwartierstaat Matheus Kim Maria Spee]. Hendrik is overleden op 03-04-1873 om 23:00 in Kerkrade, 78 jaar oud [bron: Kwartierstaat Matheus Kim Maria Spee].
Notitie bij Hendrik: Hendrik Koeken trouwde op 20-9-1828 te Meerssen met Maria Anna Maessen (Mossen). Kinderen:
- Maria Hubertina Kochen (ca. 1829 - 19-6-1833, Kerkrade).
- Jan Willem Kochen (4-1-1831, Kerkrade - 31-7-1836, Kerkrade).
- Pieter Joseph Kochen (29-6-1834, Kerkrade - 23-7-1880, Kerkrade) trouwde op 1-5-1858 te Kerkrade met Maria Catharina Josepha Aretz.
- Leonard Koken (12-7-1837, Kerkrade - 12-12-1893, Kerkrade) trouwde op 24-10-1868 te Kerkrade met Johanna Maria Aretz.
- Elisabetha Koken (26-8-1839, Kerkrade - 25-12-1910, Kerkrade) trouwde op 24-10-1873 te Kerkrade met Willem Joseph Nijssen.
- Anna Maria Helena Kochen (13-6-1842, Kerkrade - ).
- Willem Joseph Koken (29-4-1846, Kerkrade - 7-2-1863, Kerkrade).
3 Michiel Kooken [1.1.3.1.3], geboren op 07-12-1798 in Meerssen [bron: Genlias]. Michiel is overleden op 27-06-1868 in (Limmel) Meerssen, 69 jaar oud [bron: Genlias].
Notitie bij Michiel: Michiel Kooken trouwde op 16-7-1831 te Meerssen met Joanna Catharina Maas [bron: Genlias]. Kinderen:
- Maria Elisabeth Kooken (17-9-1832, Wijnandsrade - 17-5-1906, Maastricht) trouwde op 8-11-1851 te Meerssen met Joannes Thirij.
- Maria Theresia Koken (15-10-1834, Meerssen - ).
- Maria Theresia Koken (26-1-1837, Limmel-Meerssen - 30-6-1920, Maastricht) trouwde op 30-11-1859 te Maastricht met Willem Josef Schollij.
- Maria Elisabeth Hubertina Kooken (2-5-1839, Meerssen - ).
- Maria Odilia Kooken (4-8-1841, Limmel-Meerssen - 8-9-1919, Venray) trouwde op 2-6-1877 te Meerssen met Louis Theodoor Mandersmit.
- Johannes Josephus Kooken (6-1-1844, Meerssen - voor 1895) trouwde op 25-4-1866 te Maastricht met Catharina Loomans.
- Anna Louise Kooken (21-5-1846, Meerssen - ).
- Maria Catharina Kooken (30-3-1849, Meerssen - 24-6-1850, Meerssen).
- Johannes Hermanus Kooken (21-12-1852, Meerssen - ) trouwde op 21-1-1877 te Meerssen met Maria Elisabeth Ronkaertz.
1.1.4.1 Maria Elisabeth Mekene (Mikkené), dochter van Egidius (Gilles) Micquene (zie 1.1.4) en Maria (of Anna) Catharina Voncken. Zij is gedoopt op 25-01-1759 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Stegen i.p.v. Jacobus Bosch en Maria Elisabeth Werlinshoff (Werlinghshof, Werlinshofs) (1705-1774) [zie 1.1] [grootmoeder vaderszijde]. Maria is overleden op 04-11-1825 in Delft, 66 jaar oud. Maria trouwde, 24 jaar oud, op 15-08-1783 in Maastricht [bron: Nederlands-Hervormde gemeente] met Johannes (Balthasar) Janssen, ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Johannes: R.K. St. Martinusparochie Maastricht huwelijk Elisabeth Micchiné en Joannes Jansen 21-09-1783
Johannes is geboren omstreeks 1760. Johannes is overleden op 10-07-1843 in Delft, ongeveer 83 jaar oud.
Beroep:
1831 Gepensioneerd militair
Kinderen van Maria en Johannes:
1 Mechteld Michini [1.1.4.1.1]. Zij is gedoopt op 05-02-1780 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie]. Bij de doop van Mechteld waren de volgende getuigen aanwezig: Mechteld Jansen en Willem Mickienie (1760-1805) [zie 1.1.4.2] [oom moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Mechteld: Onwettig kind
2 Maria Barbara Janssen [1.1.4.1.2]. Zij is gedoopt op 08-03-1784 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie]. Maria is overleden op 16-02-1844 in Delft, 59 jaar oud.
Notitie bij Maria: Maria Barbara Janssen trouwde op 19-5-1811 te Delft met Nicolaas Thomas Overgaag. Hun kinderen:
- Johannes Overgaag (17-2-1814, Delft - 15-10-1819, Delft).
- Leendert Overgaag (18-4-1815, Delft - 3-5-1852, Delft) trouwde op 7-5-1845 te Delft met Pieternella van der Kleij.
- Elizabeth Overgaag (27-8-1816, Delft - 15-12-1816, Delft).
- Elizabeth Overgaag (3-12-1817, Delft - ).
- Nicolaas Thomas Overgaag (6-4-1819, Delft - 15-9-1819, Delft).
- Johanna Overgaag (24-8-1820, Delft - 31-10-1898, Delft) trouwde op 19-5-1875 te Delft met Philippus Assink.
3 Joanna Janssen [1.1.4.1.3]. Zij is gedoopt op 18-09-1786 in Breda [bron: RK Waterstraat]. Bij de doop van Joanna waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Ida Brouns (Bruijns) en Georgius Joannes de Kok. Joanna is overleden op 10-06-1850 in Delft, 63 jaar oud.
Notitie bij Joanna: Joanna Janssen trouwde op 14-2-1808 te Delft met Johannes Matthijs Palm (vrijwillig schutter). Hun kinderen:
- Magdalena Palm (11-7-1808, Delft - 18-2-1892, Monster) trouwde 4-12-1839 te Delft met Lambert Lagaune.
- Johannes Matthijs Palm (13-1-1814, Delft - ) trouwde op 31-3-1836 te Den Helder met Alletta Theodora Broodier. Johannes Matthijs Palm was geweermaker depot landmacht.
- Franciscus Palm (16-1-1816, Delft - 2-3-1872, Delft) trouwde op 13-8-1845 te Delft met Jacoba Hillegonda Oprust en op 27-11-1861 te Delft met Johanna Elizabeth Francina Oprust.
- Elizabeth Palm (18-3-1818, Delft - 28-4-1896, Delft) trouwde op 17-9-1851 te Delft met Hendrikus van Veen en op 31-10-1860 te Delft met Willem van Dam.
- Willem Palm (5-12-1820, Delft - ).
Adres:
1808 Agterzak, Delft, Nederland
Beroep:
1836 Tapster
4 Maria Elizabetha Janssen [1.1.4.1.4]. Zij is gedoopt op 12-02-1792 in Breda [bron: RK Waterstraat]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Ida Brouns (Bruijns) en Jacobus Loman. Maria is overleden op 01-11-1861 in Delft, 69 jaar oud.
5 Franciscus Jansen [1.1.4.1.5]. Hij is gedoopt op 23-03-1800 in Delft. Bij de doop van Franciscus waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Francisca van den Bos en Willem Mickienie (1760-1805) [zie 1.1.4.2] [oom moederszijde].
Notitie bij Franciscus: Franciscus Jansen trouwde op 6-4-1825 te Delft met Maria Agatha Kramer. Hun kinderen:
- Franciscus Johannes Jansen (3-12-1823, Delft - 2-3-1824, Delft).
- Franciscus Johannes Jansen (30-1-1825, Delft - 31-5-1825, Delft).
- Johannes Hendrikus Jansen (13-3-1826, Delft - 26-7-1826, Delft).
- Maria Elizabeth Jansen (5-4-1827, Delft - ).
- Franciscus Johannes Jansen (26-10-1829, Delft - ).
- Dina Sophia Jansen (20-6-1833, Delft - ).
- Suzanna Jansen (25-2-1837, Delft - ).
- Petrus Jansen (ca. 1840 - 22-4-1907, Delft) trouwde met Margaretha Bernbrink.
Beroepen:
1825 Kleermaker
1825 Flankeur 3e bataillon der 10e afdeling infanterie
6 Guilielmus (Gielis, Gilles) Janssen [1.1.4.1.6]. Hij is gedoopt op 04-04-1806 in Delft. Bij de doop van Gielis, Gilles waren de volgende getuigen aanwezig: Gilles Micquene (1734-1811) [zie 1.1.4] [grootvader moederszijde] en Carolina Micchini (1775-1847) [zie 1.1.4.9] [tante moederszijde]. Gielis, Gilles is overleden op 13-08-1881 in Deventer, 75 jaar oud.
Notitie bij Gielis, Gilles: Guilielmus Janssen trouwde op 18-5-1831 te Delft met Maria Vink en op 20-5-1847 te Deventer met Johanna van der Leur. De kinderen van Guilielmus en Maria:
- Theodora Jansen (8-9-1828, Delft - 11-10-1828, Delft).
- Jan Balthazar Janssen (9-2-1830, Delft - 27-1-1924, Zundert) trouwde op 9-12-1858 te Den Helder met Maria Helena van Es. Hij was matroos bij de marine en zeeman.
- Franciscus Jansen (15-2-1832, Delft - 21-2-1832, Delft).
- levenloos geboren (20-2-1833 en 12-8-1834).
- Albertus Jansen (10-9-1835, Gorinchem (ook Zutphen wordt genoemd) - 15-10-1884, Deventer) trouwde op 1-8-1861 te Deventer met Jacoba Steenbruggen. Hij was dagloner en fabrieksarbeider.
Beroepen:
1831 Smid
van 1847 tot 1858 Smidsknecht
1861 Smid
1881 Dagloner
1.1.4.2 Wilhelm Joseph (Willem) Mickienie, zoon van Egidius (Gilles) Micquene (zie 1.1.4) en Maria (of Anna) Catharina Voncken. Hij is gedoopt op 19-03-1760 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie]. Bij de doop van Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Catharina Daniel Micquene (1728-1800) [zie 1.1.1] [tante vaderszijde] en Wilhelm Micquene (1730-1784) [zie 1.1.2] [oom vaderszijde]. Willem is overleden op 29-08-1805 om 16:00 in Maastricht, 45 jaar oud.
Adressen:
Ruiterstraat, Maastricht, Nederland [bron: Kwartierstaat Bouvrie-Vangangel LTvG]
Stenen Wal, Maastricht, Nederland [bron: Kwartierstaat Bouvrie-Vangangel LTvG]
Waterpoort 292, Maastricht, Nederland [bron: Kwartierstaat Bouvrie-Vangangel LTvG]
Beroep:
Leidekker
Getuige bij:
05-02-1780 doop Mechteld Michini (geb. 1780) [zie 1.1.4.1.1] [oom moederszijde] [bron: St. Martinusparochie]
23-03-1800 doop Franciscus Jansen (geb. 1800) [zie 1.1.4.1.5] [oom moederszijde]
Willem trouwde, 29 jaar oud, op 28-05-1789 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie] met Anna (of Maria) Catharina (Cathrina) Kemp, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Cathrina: Volgens de Kwartierstaat Bouvrie-Vangangel [LTvG] 26-6-1789 als huwelijksdatum.
Cathrina is een dochter van Joannes Balthazar (Baltus) Kemp en Anna Maria Willems. Zij is gedoopt op 25-10-1759 in Maastricht [bron: St. Jacobusparochie]. Bij de doop van Cathrina waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus (Pieter) Willems (ovl. 1765) [grootvader moederszijde] en Catharina Margaretha Peetsholtz (ovl. 1791) [grootmoeder vaderszijde]. Cathrina is overleden op 01-07-1830 in Maastricht, 70 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cathrina: Overleden aan de waterpoort 292.
Cathrina trouwde voorheen op 21-01-1780 in Maastricht [bron: Nederlands-Hervormde gemeente] met Johan Christiaan Ernst.
Beroep:
van 1812 tot 1815 Breister
Getuige bij:
03-11-1821 doop Leonardus Mikkenie (1821-1887) [zie 1.1.4.2.3.1] [grootmoeder vaderszijde] [bron: St. Martinusparochie]
Kinderen van Willem en Cathrina:
1 Anna Maria Mickini, gedoopt op 06-05-1790 in Maastricht. Volgt 1.1.4.2.1.
2 Elisabeth (Lisbeth) Micchini, gedoopt op 07-10-1791 in Maastricht. Volgt 1.1.4.2.2.
3 Petrus (Pieter) Mikkenie, geboren op 11-09-1794 in Maastricht. Volgt 1.1.4.2.3.
4 Gaspar (Caspar) Mickenee (Mickenie), geboren op 03-10-1797 in Maastricht. Volgt 1.1.4.2.4.
5 Chretien (Christiaan) Micquenie [1.1.4.2.5], geboren op 07-04-1799 in Maastricht. Christiaan is overleden op 06-10-1816 in Maastricht, 17 jaar oud.
6 Catharine Caroline Mickené [1.1.4.2.6], geboren op 22-12-1801 in Maastricht. Catharine is overleden op 28-10-1803 in Maastricht, 1 jaar oud.
1.1.4.5 Joanna Mickeni, dochter van Egidius (Gilles) Micquene (zie 1.1.4) en Maria (of Anna) Catharina Voncken. Zij is gedoopt op 02-04-1766 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie]. Bij de doop van Joanna waren de volgende getuigen aanwezig: Theodorus Kanten en Joanna Kleynen. Joanna is overleden op 03-12-1802 in Maastricht, 36 jaar oud. Joanna:
(1) begon een relatie met Ludovicus Ekker.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 18-08-1795 in Maastricht met Gaspar Gons. Gaspar is overleden op 21-01-1817 in Maastricht.
Kind van Joanna en Ludovicus:
1 Elisabeth Mikkini [1.1.4.5.1]. Zij is gedoopt op 13-11-1792 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie]. Bij de doop van Elisabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Elisabeth Corstius en Jacobus Partys.
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: Onwettig kind van Joanna Mickeni en Ludovicus Ekker
Elisabeth is overleden, 1 jaar oud. Zij is begraven op 23-11-1793 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie].
Kind van Joanna en Gaspar:
2 Antoinette Goents [1.1.4.5.2], geboren op 03-05-1802 in Maastricht. Antoinette is overleden op 11-12-1876 in Maastricht, 74 jaar oud.
Notitie bij Antoinette: Antoinetta Goents trouwde op 2-9-1830 te Maastricht met Hermanus Veron. Kinderen:
- Joannes Veron (ca. 1823?, Maastricht - ) trouwde op 1-7-1871 te Dalfsen (Overijssel) met Geertruid Mensink.
- Anna Catharina Veron (ca. 1831, Maastricht - 3-5-1909, Maastricht) trouwde op 7-2-1856 te Maastricht met Lodewijk Retz.
- Margaretha Veron (ca. 1835, Maastricht - 9-8-1903, Maastricht) trouwde op 15-4-1863 te Maastricht met Jan Homminga en op 7-4-1869 te Maastricht met Felix Schockaert.
1.1.4.9 Catharina Cornelia (Carolina) Micchini, dochter van Egidius (Gilles) Micquene (zie 1.1.4) en Maria (of Anna) Catharina Voncken. Zij is gedoopt op 28-08-1775 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie]. Bij de doop van Carolina waren de volgende getuigen aanwezig: Carolus Dirix en Carolina Hingsman. Carolina is overleden op 06-03-1847 in Maastricht, 71 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Carolina: Overleden in de Abtstraat 286.
Getuige bij:
04-04-1806 doop Gielis, Gilles Janssen (1806-1881) [zie 1.1.4.1.6] [tante moederszijde]
Carolina trouwde, 20 jaar oud, op 06-01-1796 in Maastricht met Joannes Wilhelmus (Jan Willem) Schefman, 20 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 06-01-1796 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie].
Notitie bij het huwelijk van Carolina en Jan Willem: Jan Willem en Carolina zijn ten tijde van hun huwelijk stiefbroer en stiefzus. De moeder van Jan Willem, Marie Rollaert, is namelijk in 1792 getrouwd met de vader van Carolina, Egidius Micquene.
Jan Willem is geboren op 25-06-1775 in Maastricht [bron: Kwartierstaat Hanneke Dubislav (door Wiel van Es)], zoon van Antonius Schefman en Marie Rollaert. Jan Willem is overleden op 17-03-1855 in Maastricht, 79 jaar oud [bron: Kwartierstaat Hanneke Dubislav (door Wiel van Es)].
Beroep:
1847 Schoenmaker
Kinderen van Carolina en Jan Willem:
1 Maria Schefman [1.1.4.9.1], geboren op 16-01-1797 in Den Haag [bron: Genlias].
Notitie bij Maria: Maria Schefman trouwde op 3-4-1828 te Maastricht met Antonius Vlaspoel. Kinderen:
- Thomas Hermanus Vlaspoel (3-2-1825, Maastricht - ) trouwde op 2-6-1865 te Maastricht met Anna Elisabeth Olislagers.
- Hendrik Vlaspoel (ca. 1828, Maastricht - 13-5-1901, Maastricht) trouwde op 29-1-1852 te Maastricht met Joanna Smids, een dochter van Joannes Smids en Anna Maria Mickini, zie 1.1.4.2.1. Hendrik en Joanna stammen beide af van Egidius Micquene en Maria Catharina Voncken, zie 1.1.4., en zijn dus aan elkaar verwant in de derde graad.
- Franciscus Vlaspoel (19-10-1834, Maastricht - ) trouwde op 18-4-1860 te Maastricht met Catharina Jeurissen.
- Chrisitina Vlaspool (ca. 1841, Maastricht - 25-5-1924, Maastricht) trouwde op 9-9-1863 te Maastricht met Pieter de Smits.
2 Elisabeth Scheffman [1.1.4.9.2], geboren op 29-03-1798 in Den Haag [bron: Genlias]. Elisabeth is overleden op 18-03-1885 in Maastricht, 86 jaar oud.
Notitie bij Elisabeth: Elisabeth Scheffman trouwde op 12-5-1820 te Maastricht met Mathias Flendrig en op 28-4-1831 te Maastricht met Lambert Steijns. Kind van Elisabeth en Mathias:
- Hubertus Flendrig (4-3-1821, Maastricht - 12-4-1878, Meerssen) trouwde op 14-11-1846 te Maastricht met Anna Mechtildes Lecoeur.
Kinderen van Elisabeth en Lambert:
- Maria Steijns (ca. 1832, Maastricht - 31-10-1903 of 30-9-1913, Maastricht) trouwde op 15-4-1863 te Maastricht met Joannes Eymael, een zoon van Lambert Leonard Eijmael en Helena Jongen. Helena Jongen is een dochter van Chretien Jongen en Maria Catharina Mickeni, zie 1.1.2.2. Maria Steijns trouwde met de broer van haar tante Maria Elisabeth Eymael, echtgenote van Henricus Antonius Schefman. Maria Steijns en Joannes Eymael zijn verwant in de vierde graad.
- Elisabeth Steijns (geb. Maastricht) trouwde op 1-10-1862 te Maastricht met Wilhelmus Maes.
- Joannes Steyns (ca. 1834, Maastricht - 23-4-1907, Maastricht) trouwde op 1-2-1871 te Maastricht met Maria Elisabeth Vromen.
3 Anna Schefman [1.1.4.9.3], geboren op 06-04-1800 in Alkmaar [bron: Genlias].
Notitie bij Anna: Anna Schefman trouwde op 9-9-1824 te Maastricht met Pieter Leonard Spee. Hun kinderen:
- Maria Spee (geb. Maastricht) trouwde op 6-6-1850 te Maastricht met Willem Spits.
- Carolina Spee (geb. Maastricht) trouwde op 3-7-1851 te Maastricht met Mathijs Frijns.
- Helena Spee (geb. Maastricht) trouwde op 12-2-1852 te Maastricht met Lodewijk Jung.
- Maria Catharina Spee (geb. Maastricht) trouwde op 1-2-1855 te Maastricht met Hendrik Dierichx.
4 Mathieu (Mathijs) Schefman [1.1.4.9.4], geboren op 05-05-1802 in Maastricht [bron: Genlias]. Mathieu is overleden in 1870, 67 of 68 jaar oud.
Notitie bij Mathieu: Mathijs Schefman trouwde op 12-1-1826 te Maastricht met Joanna Gerritsen. Hun kinderen:
- Jan Willem Schefman (30-10-1826, Maastricht - 7-6-1896, Maastricht) trouwde op 2-7-1850 te Maastricht met Anna Margaretha Martin en op 13-9-1865 te Maastricht met Elisabeth Martin, zijn schoonzus (?).
- Joannes Schefman (ca. 1839, Maastricht - 15-1-1907, Maastricht) trouwde op 28-10-1863 te Maastricht met Margareatha Blenz en op 4-8-1886 te Maastricht met Sophia Maria Laros.
5 Anne Marie (Anna Maria) Schefman [1.1.4.9.5], geboren op 26-10-1804 in Maastricht [bron: Genlias].
Notitie bij Anne: Anna Maria Schefman trouwde op 30-8-1832 te Maastricht met Philippus Tiro. Hun kind:
- Philippus Tiro (geb. Maastricht) trouwde op 22-6-1864 te Maastricht met Maria Catharina Hubertina Penninger.
6 Caroline (Carolina) Schefman [1.1.4.9.6], geboren op 04-10-1805 in Maastricht. Caroline is overleden op 09-10-1805 in Maastricht, 5 dagen oud.
7 Joanna Schefman [1.1.4.9.7], geboren op 05-06-1807 in Maastricht [bron: Genlias]. Joanna is overleden op 05-03-1880 in Maastricht, 72 jaar oud [bron: Kwartierstaat Hanneke Dubislav (door Wiel van Es)].
Notitie bij Joanna: Joanna Schefman trouwde op 14-4-1836 te Maastricht met Jozef Emmanuel Boers. Hun kinderen:
- Elisabeth Bours (ca. 1842, Maastricht - 14-1-1924, Maastricht) trouwde op 28-1-1863 te Maastricht met Bernardus Fredericus Joannes Eykelhart en op 7-8-1878 te Maastricht met Joannes Tonnaer.
- Joannes Bours (geb. Maastricht) trouwde op 5-2-1868 te Maastricht met Maria Magdalena Hilbes.
- Maria Anna Bours (11-9-1850, Maastricht - 19-7-1929, Maastricht) trouwde op 4-1-1871 met Wilhelmus Leenders.
Beroep:
1836 Dienstmeid
8 Joannes Marcus Schefman [1.1.4.9.8], geboren op 25-04-1809 in Maastricht [bron: Genlias]. Joannes is overleden op 30-03-1869 in Maastricht, 59 jaar oud.
Notitie bij Joannes: Joannes Marcus Schefman trouwde op 8-8-1833 te Maastricht met Anna Soeters. Hun kinderen:
- Carolina Schefman (ca. 1837, Maastricht - 25-1-1914, Maastricht) trouwde op 5-9-1860 te Maastricht met Franciscus IJsermans.
- Maria Cecilia Schefman (ca. 1839, Maastricht - 5-6-1886, Maastricht) trouwde op 4-6-1862 te Maastricht met Andreas Franciscus Daerden.
- Hendrik Schefman (ca. 1842, Maastricht - 2-5-1928, Maastricht) trouwde op 11-6-1873 te Maastricht met Maria Theresia van Loo, de zus van zijn schoonzus, zie hieronder.
- Joannes Hubertus Schefman (ca. 1849, Maastricht - 16-7-1929, Maastricht) trouwde op 27-11-1872 te Maastricht met Margaretha van Loo. Joannes Hubertus diende in het 2de reg. inf.
- Maria Christina Schefman (ca. 1854, Maastricht - 2-9-1936, Maastricht) trouwde op 19-11-1873 te Maastricht met Mathys Leenders.
- Carolus Schefman (ca. 1858, Maastricht - 18-9-1918, Maastricht) trouwde op 23-5-1894 met Maria Catharina Bollen.
9 Maria Catharina Schefman [1.1.4.9.9], geboren op 07-01-1811 in Maastricht.
10 Helene (Helena) Schefman [1.1.4.9.10], geboren op 13-02-1813 in Maastricht. Helene is overleden op 03-11-1813 in Maastricht, 8 maanden oud.
11 Pierre (Petrus) Schefman [1.1.4.9.11], geboren op 20-08-1814 in Maastricht. Pierre is overleden op 05-10-1818 in Maastricht, 4 jaar oud.
12 Henricus Antonius Schefman [1.1.4.9.12], geboren op 02-10-1816 in Maastricht [bron: Genlias]. Henricus is overleden op 27-09-1878 in Maastricht, 61 jaar oud.
Notitie bij Henricus: Henricus Antonius Schefman trouwde op 9-9-1857 te Maastricht met Maria Elisabeth Eymael, een dochter van Lambert Leonard Eijmael en Helena Jongen. Helena Jongen is een dochter van Chretien Jongen en Maria Catharina Mickeni, zie 1.1.2.2. Henricus Antonius en Maria Elisabeth zijn verwant in de derde en vierde graad.
13 Hubertus Schefman [1.1.4.9.13], geboren op 03-10-1818 in Maastricht. Hubertus is overleden op 28-10-1818 in Maastricht, 25 dagen oud.
14 Mathijs Schefman [1.1.4.9.14], geboren op 03-10-1818 in Maastricht. Mathijs is overleden op 21-10-1818 in Maastricht, 18 dagen oud.
15 Petrus Schefman [1.1.4.9.15], geboren op 03-10-1818 in Maastricht.
1.1.2.5.1 Maria Gertrud Mickini alias Stijntebag, dochter van Petrus Stijntebag en Maria Catharina Mickeni (zie 1.1.2.5). Zij is gedoopt op 20-05-1791 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Henricus Bernard en Anna Gertrud Micchini (1765-1834) [zie 1.1.2.6] [tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Maria: Onwettig kind van Maria Catharina Micquini en Petrus Stijntebag
Maria is overleden op 12-03-1856 in Maastricht, 64 jaar oud. Maria trouwde, 24 jaar oud, op 25-04-1816 in Maastricht met Joannes Reinerus (Jan Reinier) Detrie, 28 jaar oud. Jan Reinier is geboren op 24-06-1787 in Maastricht [bron: Genlias], zoon van Antoon Detrie en Maria Catharina Freles. Jan Reinier is overleden op 21-02-1855 in Maastricht, 67 jaar oud.
Kinderen van Maria en Jan Reinier:
1 Maria Gertrudis Detrie [1.1.2.5.1.1], geboren op 19-01-1817 in Maastricht [bron: Genlias]. Maria is overleden op 12-09-1858 in Maastricht, 41 jaar oud.
Notitie bij Maria: Maria Gertrudis Detrie trouwde op 27-10-1842 te Maastricht met Pieter Hardy. Hun kinderen:
- Maria Gertrudis Hardij (ca. 1843, Maastricht - 25-11-1918, Maastricht) trouwde op 27-5-1863 te Maastricht met Johannes Matheus Dinjens.
- Joannes Hardy (geb. Maastricht) trouwde op 26-5-1869 te Maastricht met Maria Theresia Hoofs.
- Antoon Hardy (ca. 1848, Maastricht - 4-3-1914, Maastricht) trouwde op 19-2-1873 te Maastricht met Helena Haling en op 24-1-1894 te Maastricht met Ida Maria de Vos.
2 Antonius Detrie [1.1.2.5.1.2], geboren op 22-06-1819 in Maastricht [bron: Genlias]. Antonius is overleden op 20-07-1872 in Maastricht, 53 jaar oud.
Notitie bij Antonius: Antonius Detrie trouwde op 9-11-1843 te Maastricht met Helena Lindeman. Hun kind:
- Gertrudis Detrie (ca. 1852, Maastricht - 26-2-1924, Maastricht) trouwde op 2-6-1875 te Maastricht met Nicolaus Hubertus Swaen.
3 Elisabeth Detrie [1.1.2.5.1.3], geboren op 31-08-1821 in Maastricht.
4 Jan Josef Detrie [1.1.2.5.1.4], geboren op 20-05-1823 in Maastricht [bron: Genlias]. Jan is overleden op 02-01-1891 in Maastricht, 67 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan Josef Detrie trouwde op 27-7-1848 te Maastricht met Joanna Robeerts. Hun kind:
- Gertrudis Detrie (ca 1857 - 31-10-1928, Maastricht).
5 Jan Antoon Detrie [1.1.2.5.1.5], geboren op 10-07-1825 in Maastricht [bron: Genlias]. Jan is overleden op 26-08-1903 in Maastricht, 78 jaar oud [bron: Genlias]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-08-1903 [bron: Genlias].
Notitie bij Jan: Jan Antoon Detrie trouwde op 27-1-1848 te Maastricht met Maria Lahaye. Hun kinderen:
- Gertrudis Detrie (geb. Maastricht) trouwde op 2-9-1874 te Maastricht met Petrus Hubertus Delboeuf.
- Catharina Detrie (ca. 1853, Maastricht - 28-8-1908, Maastricht) trouwde op 19-4-1876 te Maastricht met Hubertus Henricus Willems.
- Maria Hubertina Detrie (geb. Maastricht) trouwde op 24-4-1878 te Maastricht met Joannes Michiels.
- Maria Catharina Detrie (ca. 1863, Maastricht - 17-3-1930, Maastricht) trouwde op 11-5-1881 te Maastricht met Pieter Lodewijk Steinbach.
6 Hubertus Detrie [1.1.2.5.1.6], geboren op 12-03-1828 in Maastricht [bron: Genlias]. Hubertus is overleden op 02-04-1877 in Maastricht, 49 jaar oud.
Notitie bij Hubertus: Hubertus Detrie trouwde op 30-4-1851 te Maastricht met Anna Maria Lanaud. Hun kinderen:
- Maria Elisabeth Detrie (geb. Maastricht) trouwde op 16-8-1871 te Maastricht met Ludwig Chalbert.
- Antoon Detrie (geb. Maastricht) trouwde op 1-5-1878 te Maastricht met Maria Elisabeth Gerardu.
- Andries Detrie (26-10-1867, Maastricht - ).
7 Paulus Detrie [1.1.2.5.1.7], geboren op 28-12-1830 in Maastricht [bron: Genlias]. Paulus is overleden op 18-08-1866 in Maastricht, 35 jaar oud.
Notitie bij Paulus: Paulus Detrie trouwde op 12-11-1856 te Maastricht met Maria Gertrudis Kupers. Hun kinderen:
- Elisabeth Detrie (geb. Maastricht) trouwde op 10-10-1883 te Maastricht met Thomas Hubertus Jongen en op 10-7-1907 zou ze te Maastricht trouwen met Bruno de Paepe, maar de partijen zijn niet komen opdagen.
- Gertrudis Detrie (ca. 1859, Maastricht - 26-1-1910, Maastricht) trouwde op 27-7-1886 te Maastricht met Joannes Nicolaus Hubertus Fredericus Postmes.
- Maria Detrie (ca. 1866, Maastricht - 10-4-1924, Maastricht) trouwde op 7-7-1886 te Maastricht met Guillaume Smal.
- Gertrudis Catharina Detrie (geb. Maastricht) trouwde op 16-2-1887 te Maastricht met Petrus Hubertus Janssen.
8 Andreas (Andries) Detrie [1.1.2.5.1.8], geboren op 15-06-1834 in Maastricht [bron: Genlias]. Andries is overleden op 22-02-1881 in Maastricht, 46 jaar oud.
Notitie bij Andries: Andreas Detrie trouwde op 4-6-1862 te Maastricht met Maria Gertrudis Oestermeijer. Hun kinderen:
- Maria Hubertina Detrie (22-8-1863, Maastricht - 29-1-1931, Maastricht) trouwde op 24-4-1890 te Gronsveld met Nicolaas Weijenberg.
- Franciscus Hubertus Joseph Detrie (ca. 1865, Maastricht - 22-9-1918, Maastricht) trouwde op 30-10-1889 te Maastricht met Anna Maria Mommers.
- Jan Antoon Detrie (4-9-1867, Maastricht - ).
- Maria Detrie (ca. 1877, Maastricht - 22-1-1938, Maastricht) trouwde op 11-12-1895 te Maastricht met Henricus Hubertus Lejeun.
- Hubertus Detrie (geb. Maastricht) trouwde op 16-2-1898 te Maastricht met Maria Margaretha Hubertina Vaessen.
- Maria Gertrudis Detrie (geb. Maastricht) trouwde op 18-1-1899 te Maastricht met Joseph Franciscus Kroeg.
- Antoine Detrie (4-10-1879, Maastricht - ) trouwde op 15-10-1910 te Maastricht met Gertrudis Hardij.
1.1.4.2.1 Anna Maria Mickini, dochter van Wilhelm Joseph (Willem) Mickienie (zie 1.1.4.2) en Anna (of Maria) Catharina (Cathrina) Kemp. Zij is gedoopt op 06-05-1790 in Maastricht. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Gilles Micquene (1734-1811) [zie 1.1.4] [grootvader vaderszijde] en Anna Maria Willems (±1737-1803) [grootmoeder moederszijde]. Anna is overleden op 11-08-1842 in Maastricht, 52 jaar oud.
Getuige bij:
14-06-1824 doop Maria Hubertina Mikkenie (1824-1858) [zie 1.1.4.2.3.2] [tante vaderszijde] [bron: St. Martinusparochie]
Anna trouwde, 25 jaar oud, op 07-09-1815 in Maastricht met Joannes Smids, 28 jaar oud. Joannes is geboren op 10-05-1787 in Maastricht [bron: Genlias], zoon van Joannes Smids en Maria Linck. Joannes is overleden op 02-10-1849 in Maastricht, 62 jaar oud.
Getuige bij:
24-11-1826 doop Maria Elisabeth Mikkenie (1826-1832) [zie 1.1.4.2.3.3] [aangetrouwde oom vaderszijde] [bron: St. Martinusparochie]
Kinderen van Anna en Joannes:
1 Anna Catharina Hubertina Smids [1.1.4.2.1.1], geboren op 23-04-1816 in Maastricht [bron: Genlias]. Anna is overleden op 19-08-1849 in Maastricht, 33 jaar oud.
Notitie bij Anna: Anna Catharina Hubertina Smids trouwde op 5-2-1846 te Maastricht met Joseph Pieraets. Hun kind:
- Anna Catharina Smids (16-7-1843, Maastricht - ).
Getuige bij:
29-03-1841 doop Anna Catharina Mikkenie (1841-1894) [zie 1.1.4.2.3.8] [nicht vaderszijde] [bron: St. Martinusparochie]
2 Casparus Smids [1.1.4.2.1.2], geboren op 04-02-1819 in Maastricht. Casparus is overleden op 06-10-1837 in Maastricht, 18 jaar oud.
3 Joanna Smids [1.1.4.2.1.3], geboren op 19-06-1822 in Maastricht [bron: Genlias]. Joanna is overleden op 10-05-1894 in Maastricht, 71 jaar oud.
Notitie bij Joanna: Joanna Smids trouwde op 29-1-1852 te Maastricht met Hendrik Vlaspoel, een zoon van Antonius Vlaspoel en Maria Schefman. Maria Schefman is een dochter van Jan Willem Schefman en Carolina Micchini, zie 1.1.4.4. Joanna Smids en Hendrik Vlaspoel stammen beide af van Egidius Micquene en Maria Catharina Voncken, zie 1.1.4., en zijn dus aan elkaar verwant in de derde graad. Hun kinderen:
- Henricus Antonius Vlaspoel (ca. 1852, Maastricht - 8-10-1934, Maastricht) trouwde op 29-11-1876 te Maastricht met Catharina Meert.
- Jacobus Vlaspoel (geb. Maastricht) trouwde op 4-5-1887 te Maastricht met Maria Clara Vliegen.
4 Pieter Smids [1.1.4.2.1.4], geboren op 12-11-1824 in Maastricht [bron: Genlias]. Pieter is overleden op 12-03-1898 in Maastricht, 73 jaar oud.
Notitie bij Pieter: Pieter Smits trouwde op 22-1-1852 te Maastricht met Maria Ida Bartholet. Hun kinderen:
- Joanna Smids (ca. 1853, Maastricht - 4-6-1936, Maastricht) trouwde op 2-5-1883 te Maastricht met Joannes Dresens.
- Arnold Smids (ca. 1858, Maastricht - 30-6-1902, Maastricht) trouwde op 17-9-1884 te Maastricht met Maria Paris.
- Maria Hubertina Smids (ca. 1860, Maastricht - 26-10-1920, Maastricht) trouwde op 3-8-1881 te Maastricht met Joannes Jacobus Martin.
- Maria Agnes Smids (ca. 1862 - 17-12-1930, Maastricht).
- Martinus Smids (geb. Maastricht) trouwde op 17-11-1886 te Maastricht met Hendrika Maria Walters. Martinus was militien bij het 2de reg inf.
- Jan Ludovicus Smids (ca. 1870, Maastricht - 2-4-1922, Maastricht) trouwde op 31-12-1890 te Maastricht met Maria Anna Gulikers.
5 Arnoldus Smids [1.1.4.2.1.5], geboren op 24-03-1827 in Maastricht [bron: Genlias]. Arnoldus is overleden op 09-03-1903 in Maastricht, 75 jaar oud [bron: Genlias]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-03-1903 [bron: Genlias].
Notitie bij Arnoldus: Arnoldus Smids trouwde op 10-2-1858 te Maastricht met Maria Hubertina Schors. Hun kinderen:
- Anna Smids (ca. 1859, Maastricht - 30-3-1928, Maastricht) trouwde op 11-12-1878 te Maastricht met Franciscus Speetjens.
- Hendrikus Smids (ca. 1862, Maastricht - 24-12-1938, Maastricht) trouwde op 9-7-1884 te Maastricht met Catharina Elisabeth Kapel.
- Anna Rosa Smids (geb. Maastricht) trouwde op 11-3-1891 te Maastricht met Michiel Hubertus Clysters en op 10-1-1894 te Maastricht met Mathijs Mares.
- Hendricus Antonius Smids (ca. 1871, Maastricht - 29-1-1919, Maastricht) trouwde op 19-9-1894 te Maastricht met Maria Ida Hubertina Claessens.
- Maria Smids (geb. Maastricht) trouwde op 21-8-1895 te Maastricht met Franciscus Joannes Boetskens.
- Lambertus Smids (geb. Maastricht) trouwde op 13-4-1898 te Maastricht met Anna Maria Peeters.
6 Godefridus Smids [1.1.4.2.1.6], geboren op 22-02-1830 in Maastricht. Godefridus is overleden op 17-01-1831 in Maastricht, 10 maanden oud.
7 Balthazar Smids [1.1.4.2.1.7], geboren op 27-06-1832 in Maastricht [bron: Genlias].
Notitie bij Balthazar: Balthazar Smids trouwde op 21-8-1872 te Breda met Christina Hendriks.
1.1.4.2.2 Elisabeth (Lisbeth) Micchini, dochter van Wilhelm Joseph (Willem) Mickienie (zie 1.1.4.2) en Anna (of Maria) Catharina (Cathrina) Kemp. Zij is gedoopt op 07-10-1791 in Maastricht. Bij de doop van Lisbeth waren de volgende getuigen aanwezig: Elisabeth Kemp en Joannes Kemp (geb. 1766) [oom moederszijde]. Lisbeth is overleden op 28-03-1846 in Maastricht, 54 jaar oud.
Getuige bij:
24-11-1826 doop Maria Elisabeth Mikkenie (1826-1832) [zie 1.1.4.2.3.3] [tante vaderszijde] [bron: St. Martinusparochie]
Kind van Lisbeth uit onbekende relatie:
1 Petrus Mickené, geboren op 19-07-1820 in Maastricht. Volgt 1.1.4.2.2.1.
1.1.4.2.3 Petrus (Pieter) Mikkenie is geboren op 11-09-1794 in Maastricht, zoon van Wilhelm Joseph (Willem) Mickienie (zie 1.1.4.2) en Anna (of Maria) Catharina (Cathrina) Kemp. Hij is gedoopt op 11-09-1794 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie]. Bij de doop van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus Kemp en Marie Rollaert (1740-1820) [zie 1.1.4] [stiefmoeder van vader]. Pieter is overleden op 23-07-1860 om 09:00 in Maastricht, 65 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: Overleden in het verzorgingstehuis aan de Abtstraat.
Adressen:
Waterpoort, Maastricht, Nederland
van 1821 tot 1826 Ruiterstraat 120, Maastricht, Nederland
van 1827 tot 1841 Steenen Wal 308, Maastricht, Nederland
van voor 1850 Regtstraat 175, Maastricht, Nederland
1860 Steenen Wal, Maastricht, Nederland
tot 23-07-1860 Abtstraat 2113 (verzorgingstehuis?), Maastricht, Nederland
Beroepen:
1812 Spinder
van 1820 tot 1838 Dagloner
1839 Metselaarsgezel
van 1840 tot 1860 Dagloner
Nat. Militie:
Onder Franse Konskriptie
Vrijgesteld wegens gebrek aan maat
lengte: 1.47m
signalement:
rond aangezicht
laag voorhoofd
blauwe ogen
dikke neus
kleine mond
ronde kin
blond haar
Getuige bij:
geboorteaangifte Petrus Mickené (1820-1871) [zie 1.1.4.2.2.1] [oom moederszijde]
Pieter trouwde, 26 jaar oud, op 09-11-1820 in Maastricht [bron: Gemeente Maastricht] met Maria Helena Korffs, 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 12-11-1820 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie]. Maria is geboren op 19-02-1798 in Grijzegrubben (Nuth), dochter van Joannes Leonardus Curfs en Anna Elisabeth Bouts. Zij is gedoopt op 19-02-1798 in Nuth [bron: St. Bavo]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Helena Curfs en Joannes Petrus Houben i.p.v. Joannes Petrus Voorjans. Maria is overleden op 14-03-1879 om 21:00 in Maastricht, 81 jaar oud. Maria trouwde later op 03-07-1867 in Maastricht [bron: Gemeente Maastricht] met Nicolaas Mordang.
Adres:
tot 1879 Steenen Wal 330 (hier overleden), Maastricht, Nederland
Kinderen van Pieter en Maria:
1 Leonardus Mikkenie, geboren op 03-11-1821 in Maastricht. Volgt 1.1.4.2.3.1.
2 Maria Hubertina Mikkenie, geboren op 13-06-1824 in Maastricht. Volgt 1.1.4.2.3.2.
3 Maria Elisabeth Mikkenie [1.1.4.2.3.3], geboren op 24-11-1826 in Maastricht. Zij is gedoopt op 24-11-1826 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Smids (1787-1849) [zie 1.1.4.2.1] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Lisbeth Micchini (1791-1846) [zie 1.1.4.2.2] [tante vaderszijde]. Maria is overleden op 26-03-1832 in Maastricht, 5 jaar oud.
4 Gertrudis Mikkenie [1.1.4.2.3.4], geboren op 27-10-1829 in Maastricht. Zij is gedoopt op 28-10-1829 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie]. Bij de doop van Gertrudis waren de volgende getuigen aanwezig: Michael Jorissen en Gertrudis Mewissen. Gertrudis is overleden op 23-01-1834 in Maastricht, 4 jaar oud.
5 Maria Elisabeth Mikkenie, geboren op 23-08-1832 in Maastricht. Volgt 1.1.4.2.3.5.
6 Joannes Mikkenie, geboren op 08-02-1835 in Maastricht. Volgt 1.1.4.2.3.6.
7 Petrus (Pierre) Mikkenie, geboren op 23-01-1838 in Maastricht. Volgt 1.1.4.2.3.7.
8 Anna Catharina Mikkenie, geboren op 28-03-1841 in Maastricht. Volgt 1.1.4.2.3.8.
1.1.4.2.4 Gaspar (Caspar) Mickenee (Mickenie) is geboren op 03-10-1797 in Maastricht, zoon van Wilhelm Joseph (Willem) Mickienie (zie 1.1.4.2) en Anna (of Maria) Catharina (Cathrina) Kemp. Caspar is overleden op 21-12-1853 in Maastricht, 56 jaar oud.
Adres:
1815 Noord-Maastricht, Nederland
Beroepen:
1815 Dagloner
1846 Opperman
1852 Metselaar
Nat. Militie:
Geschikt
Caspar trouwde, 24 jaar oud, op 08-11-1821 in Maastricht [bron: Gemeente Maastricht] met Maria Anna Allons. Maria is geboren in Maastricht, dochter van Joannes Servatius Allons en Barbara Geelkens. Maria is overleden op 05-11-1854 in Maastricht.
Beroep:
1852 Breister
Kinderen van Caspar en Maria:
1 Barbara Hubertina Mickenie, geboren in 1818. Volgt 1.1.4.2.4.1.
2 Hubertus Josephus Mickenie [1.1.4.2.4.2], geboren op 08-09-1822 in Maastricht. Hubertus is overleden op 23-04-1824 in Maastricht, 1 jaar oud.
3 Balthazar Mickenie [1.1.4.2.4.3], geboren op 25-02-1825 in Maastricht. Balthazar is overleden op 26-02-1825 in Maastricht, 1 dag oud.
4 Mickenie [1.1.4.2.4.4], levenloos geboren zoon, geboren op 15-05-1827 in Maastricht.
5 Adriana Petronella Mickenie, geboren op 22-06-1828 in Maastricht. Volgt 1.1.4.2.4.5.
6 Maria Mickenie, geboren op 14-12-1830 in Maastricht. Volgt 1.1.4.2.4.6.
7 Joannes Hubertus Mickenie [1.1.4.2.4.7], geboren op 19-10-1834 in Maastricht. Joannes is overleden op 24-01-1854 in Maastricht, 19 jaar oud.
Beroep:
1852 Dagloner
8 Maria Hubertina Mickenie [1.1.4.2.4.8], geboren op 26-08-1837 in Maastricht. Maria is overleden op 13-09-1838 in Maastricht, 1 jaar oud.
9 Elisabeth Hubertina Mickenie [1.1.4.2.4.9], geboren op 22-02-1843 in Maastricht. Elisabeth is overleden op 11-10-1847 in Maastricht, 4 jaar oud.
1.1.4.2.2.1 Petrus Mickené is geboren op 19-07-1820 in Maastricht, zoon van Elisabeth (Lisbeth) Micchini (zie 1.1.4.2.2). Bij de geboorteaangifte van Petrus was de volgende getuige aanwezig: Pieter Mikkenie (1794-1860) [zie 1.1.4.2.3] [oom moederszijde]. Petrus is overleden op 30-06-1871 in Antwerpen (België), 50 jaar oud [bron: Gegevens Johan Eggers].
Beroepen:
Caféhouder aan de Vrijdagmarkt te Antwerpen [bron: Gegevens Johan Eggers]
1838 Schoenmakersgezel
1863 Dienstbode [bron: Gegevens Johan Eggers]
Nat. Militie:
Geschikt
lengte: 1.73m
Getuige bij:
24-01-1838 doop Pierre Mikkenie (1838-1893) [zie 1.1.4.2.3.7] [neef vaderszijde] [bron: St. Martinusparochie]
Petrus trouwde, 42 jaar oud, op 30-06-1863 in Antwerpen (België) [bron: Gegevens Johan Eggers] met Anna Maria Moons, 33 jaar oud. Anna is geboren op 17-02-1830 in Diest (België) [bron: Gegevens Johan Eggers]. Anna is overleden op 29-12-1899 in Antwerpen (België), 69 jaar oud [bron: Gegevens Johan Eggers].
Beroep:
1863 Dienstmeid [bron: Gegevens Johan Eggers]
Kind van Petrus en Anna:
1 Petrus Henricus (Henri) Mickené, geboren op 03-05-1864 in Antwerpen (België). Volgt 1.1.4.2.2.1.1.
1.1.4.2.3.1 Leonardus Mikkenie is geboren op 03-11-1821 in Maastricht, zoon van Petrus (Pieter) Mikkenie (zie 1.1.4.2.3) en Maria Helena Korffs. Hij is gedoopt op 03-11-1821 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie]. Bij de doop van Leonardus waren de volgende getuigen aanwezig: Leonardus Cruts en Cathrina Kemp (1759-1830) [zie 1.1.4.2] [grootmoeder vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Leonardus: Gedoopt als Leonardus Hubertus Mikkenie.
Leonardus is overleden op 10-04-1887 in Maastricht, 65 jaar oud.
Adres:
van 1850 tot 1860 Koestraat 2577, Maastricht, Nederland
Beroepen:
Metselaar
Dagloner
Soldaat 5de regiment infanterie
Geweermaker
Smidsgezel
Gasfitter
1839 Schoenmakersgezel
Nat. Militie:
Geschikt
lengte: 1.56m
signalement:
ovaal aangezicht
lang voorhoofd
zwarte ogen
brede neus
grote mond
ronde kin
lichtbruin haar
Getuige bij:
19-10-1863 doop Leonardus Hubertus Mikkenie (1863-1866) [zie 1.1.4.2.3.7.2] [oom vaderszijde] [bron: St. Mathiasparochie]
04-05-1873 doop Maria Catharina Mikkenie (1873-1919) [zie 1.1.4.2.3.7.7] [oom vaderszijde] [bron: St. Mathiasparochie]
Leonardus trouwde, 23 jaar oud, op 08-05-1845 in Maastricht [bron: Gemeente Maastricht] met Maria Joanna Hupkens, 22 jaar oud. Maria is geboren op 25-08-1822 in Maastricht, dochter van Joannes Hupkens en Maria Elisabeth Gielissen. Maria is overleden op 24-04-1881 in Maastricht, 58 jaar oud.
Kinderen van Leonardus en Maria:
1 Petrus Mikkenie [1.1.4.2.3.1.1], geboren op 14-06-1845 in Maastricht. Petrus is overleden op 04-07-1845 in Maastricht, 20 dagen oud.
2 Mathijs Mikkenie [1.1.4.2.3.1.2], geboren op 06-09-1846 in Maastricht. Mathijs is overleden op 06-07-1849 in Maastricht, 2 jaar oud.
3 Mikkenie [1.1.4.2.3.1.3], levenloos geboren dochter, geboren op 09-05-1849 in Maastricht.
4 Joannes Mikkenie, geboren op 03-06-1850 in Maastricht. Volgt 1.1.4.2.3.1.4.
5 Paulus Hubertus Mikkenie [1.1.4.2.3.1.5], geboren op 27-08-1852 in Maastricht. Paulus is overleden op 22-01-1854 in Maastricht, 1 jaar oud.
6 Maria Catharina Mikkenie [1.1.4.2.3.1.6], geboren op 04-12-1854 in Maastricht. Maria is overleden op 01-08-1855 in Maastricht, 7 maanden oud.
7 Joannes Mikkenie, geboren op 21-01-1857 in Maastricht. Volgt 1.1.4.2.3.1.7.
8 Maria Joanna Mikkenie [1.1.4.2.3.1.8], geboren op 25-07-1859 in Maastricht. Maria is overleden op 30-07-1863 in Maastricht, 4 jaar oud.
9 Petrus Mikkenie [1.1.4.2.3.1.9], geboren op 08-06-1862 in Maastricht. Petrus is overleden op 12-07-1862 in Maastricht, 1 maand oud.
10 Regina Mikkenie [1.1.4.2.3.1.10], geboren op 03-10-1863 in Maastricht. Regina is overleden op 27-10-1863 in Maastricht, 24 dagen oud.
11 Maria Mikkenie, geboren op 21-08-1866 in Maastricht. Volgt 1.1.4.2.3.1.11.
1.1.4.2.3.2 Maria Hubertina Mikkenie is geboren op 13-06-1824 in Maastricht, dochter van Petrus (Pieter) Mikkenie (zie 1.1.4.2.3) en Maria Helena Korffs. Zij is gedoopt op 14-06-1824 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Franciscus Leyts i.p.v. Lambertus Kruts en Anna Maria Mickini (1790-1842) [zie 1.1.4.2.1] [tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Maria: Gedoopt als Anna Maria Mikkenie.
Maria is overleden op 03-05-1858 in Maastricht, 33 jaar oud.
Adres:
van 1850 tot 1858 Koekschrouwstraat 677, Maastricht, Nederland
Erkenning kind:
Maria Mikkenie wordt bij het huwelijk van Hendrik Michael Wagers en Maria Hubertina Mikkenie erkend als kind
Maria trouwde, 30 jaar oud, op 03-05-1855 in Maastricht [bron: Gemeente Maastricht] met Hendrik Michael Wagers. Hendrik is een zoon van Maria Wagers. Hendrik is overleden op 19-05-1883 in Maastricht.
Kinderen van Maria en Hendrik:
1 Maria Mikkenie alias Wagers, geboren op 10-06-1853 in Maastricht. Volgt 1.1.4.2.3.2.1.
2 Maria Helena Wagers [1.1.4.2.3.2.2], geboren op 04-06-1856 in Maastricht. Maria is overleden op 06-03-1920 in Maastricht, 63 jaar oud [bron: Genlias]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-03-1920 [bron: Genlias].
1.1.4.2.3.5 Maria Elisabeth Mikkenie is geboren op 23-08-1832 in Maastricht, dochter van Petrus (Pieter) Mikkenie (zie 1.1.4.2.3) en Maria Helena Korffs. Zij is gedoopt op 23-08-1832 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Godefridus Dolhain en Elisabeth Kurris. Maria is overleden op 29-01-1884 in Maastricht, 51 jaar oud.
Adres:
van 1850 tot 1860 Lang Grachtje 582, Maastricht, Nederland
Beroep:
van 1850 tot 1860 Glasslijpster
Maria trouwde, 26 jaar oud, op 20-07-1859 in Maastricht [bron: Gemeente Maastricht] met Lambertus Hubertus Gildemeester, 27 jaar oud. Lambertus is geboren op 29-03-1832 in Maastricht, zoon van Jan Machiel Gildemeester en Joanna van der Biesen.
Beroep:
van 1850 tot 1860 Slagersgezel
Kinderen van Maria en Lambertus:
1 Maria Elisabeth Geldemeester [1.1.4.2.3.5.1], geboren op 13-09-1859 in Maastricht. Maria is overleden op 22-10-1859 in Maastricht, 1 maand oud.
2 NN Gildemeester [1.1.4.2.3.5.2], levenloos geboren zoon, geboren op 18-02-1861 in Maastricht.
3 Joannes (Jean) Gildemeester [1.1.4.2.3.5.3], geboren op 09-05-1862 in Maastricht. Jean is overleden op 21-07-1911 in ’s-Hertogenbosch, 49 jaar oud [bron: Genlias]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-07-1911 [bron: (Gemeente Maastricht) Genlias].
Notitie bij Jean: Joannes Gildemeester trouwde met Maria Gertrude Houben. Hun kinderen:
- Regina Gildemeester (13-2-1894, Maastricht - ) trouwde op 3-5-1916 te Maastricht met Christianus Demas.
- Johannes Gildemeester (24-4-1898, Maastricht - ).
Adres:
vanaf 09-05-1878 Den Haag, Nederland
4 Hubertus Gildemeester [1.1.4.2.3.5.4], geboren op 03-04-1865 in Maastricht.
Adres:
vanaf 22-05-1880 Amsterdam, Nederland
1.1.4.2.3.6 Joannes Mikkenie is geboren op 08-02-1835 in Maastricht, zoon van Petrus (Pieter) Mikkenie (zie 1.1.4.2.3) en Maria Helena Korffs. Hij is gedoopt op 08-02-1835 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie]. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Elisabeth Micchini i.p.v. Theresia Cruts en Joannes Paulissen.
Adres:
vanaf 18-01-1873 Aken, Duitsland
Beroepen:
Gasfitter
1853 Glasslijper
Nat. Militie:
Geschikt
lengte: 1.56m
Getuige bij:
20-11-1861 kerkelijk huwelijk Pierre Mikkenie (1838-1893) en Regina Engelen (1837-1900) [zie 1.1.4.2.3.7] [broer bruidegom] [bron: St. Martinusparochie]
18-04-1865 doop Catharina Mikkenie (1865-1907) [zie 1.1.4.2.3.7.3] [oom vaderszijde] [bron: St. Mathiasparochie]
Joannes trouwde, 32 jaar oud, op 03-07-1867 in Maastricht [bron: Gemeente Maastricht] met Maria Barbara Elisabeth Corsius. Maria is een dochter van Jacobus Corsius en Maria Catharina Martens.
Kinderen van Joannes en Maria:
1 Maria Catharina Mikkenie [1.1.4.2.3.6.1], geboren op 23-11-1868 in Maastricht.
2 Maria Helena Mikkenie [1.1.4.2.3.6.2], geboren op 18-03-1870 in Maastricht.
3 Catharina Elise Mikkenie [1.1.4.2.3.6.3], geboren op 23-12-1874 in Aken (Duitsland).
4 Friedrich Mikkenie, geboren op 02-02-1877 in Aken (Duitsland). Volgt 1.1.4.2.3.6.4.
1.1.4.2.3.7 Petrus (Pierre) Mikkenie is geboren op 23-01-1838 om 14:30 in Maastricht, zoon van Petrus (Pieter) Mikkenie (zie 1.1.4.2.3) en Maria Helena Korffs. Hij is gedoopt op 24-01-1838 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie]. Bij de doop van Pierre waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Catharina Rouvros en Petrus Mickené (1820-1871) [zie 1.1.4.2.2.1] [neef vaderszijde]. Pierre is overleden op 16-02-1893 om 16:30 in Sint Pieter, 55 jaar oud.
Adressen:
vanaf 27-07-1863 Raamstraat 754, Maastricht, Nederland
vanaf 29-12-1865 Boschstraat 938, Maastricht, Nederland
vanaf 05-09-1866 Raamstraat 755, Maastricht, Nederland
vanaf 04-01-1867 Maastr. Grachtstraat 782, Maastricht, Nederland
vanaf 24-05-1867 Kleine Gracht 638, Maastricht, Nederland
vanaf 19-03-1868 Boschstraat 938, Maastricht, Nederland
vanaf 09-03-1869 Raamstraat 758, Maastricht, Nederland
1871 Seraing, België
vanaf 08-08-1871 St. Antoniusstraat 876, Maastricht, Nederland
vanaf 27-04-1872 Smeestraat 2991, Maastricht, Nederland
vanaf 03-03-1873 Maastr. Grachtstraat 784, Maastricht, Nederland
vanaf 19-12-1878 Maastr. Grachtstraat 796, Maastricht, Nederland
vanaf 15-11-1880 Maastr. Grachtstraat 805, Maastricht, Nederland
1881 Boschstraat 967, Maastricht, Nederland
vanaf 09-02-1881 Drie Emmerstraat 572, Maastricht, Nederland
vanaf 15-09-1881 Bassin 802, Maastricht, Nederland
vanaf 01-03-1883 Houtmaas 3029, Maastricht, Nederland
vanaf 05-10-1884 Houtmaas 805, Maastricht, Nederland
vanaf 18-04-1889 Grachtstraat 52, Maastricht, Nederland
vanaf 05-04-1890 Kleine Stokstraat 1, Maastricht, Nederland
vanaf 09-09-1890 Grachtstraat 35, Maastricht, Nederland
vanaf 20-04-1891 Boschpoort 11, Maastricht, Nederland
van 1892 tot 16-02-1893 Blekerij, St. Pieter (Maastricht), Nederland
Beroepen:
van 1856 tot 1861 Glasslijper
1861 Milicien 5de regiment infanterie (5de compagnie, 3de batallion)
van 1892 tot 1893 Herbergier [bron: Bevolkingsregister Maastricht]
Nat. Militie:
Geschikt
lengte: 1.62m (1 el, 6 palm, 2 duim)
ovaal aangezicht
gewoon voorhoofd
blauwe ogen
matige neus
matige mond
gekuisde kin
bruin haar
bruine wenkbrauwen
geen merkbare tekenen
Getuige bij:
26-12-1890 doop Mai Vangangel (geb. 1890) [zie 1.1.4.2.3.7.3.3] [grootvader moederszijde] [bron: St. Mathiasparochie]
Pierre trouwde, 23 jaar oud, op 20-11-1861 in Maastricht [bron: Gemeente Maastricht] met Regina Engelen, 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 20-11-1861 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie]. Bij het kerkelijk huwelijk van Pierre en Regina waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Engelen (geb. 1824) [oom vaderszijde bruid] en Joannes Mikkenie (geb. 1835) [zie 1.1.4.2.3.6] [broer bruidegom]. Regina is geboren op 26-01-1837 om 16:00 in Maastricht, dochter van Hubert Engelen en Regina van Bergum. Zij is gedoopt op 26-01-1837 in Maastricht [bron: St. Mathiasparochie]. Regina is overleden op 13-05-1900 om 02:30 in Maastricht, 63 jaar oud.
Adressen:
vanaf 03-11-1894 Grachtstraat 42, Maastricht, Nederland
vanaf 14-07-1896 Meerssen, Nederland
vanaf 30-12-1899 Koestraat 16, Maastricht, Nederland
Beroepen:
1861 Fabriekswerkster
vanaf 1892 Herbergierster
Getuige bij:
01-10-1889 doop Jeng Vangangel (geb. 1889) [zie 1.1.4.2.3.7.3.2] [grootmoeder moederszijde] [bron: St. Mathiasparochie]
Kinderen van Pierre en Regina:
1 Maria Helena Mikkenie, geboren op 30-05-1862 in Maastricht. Volgt 1.1.4.2.3.7.1.
2 Leonardus Hubertus Mikkenie [1.1.4.2.3.7.2], geboren op 18-10-1863 in Maastricht. Hij is gedoopt op 19-10-1863 in Maastricht [bron: St. Mathiasparochie]. Bij de doop van Leonardus waren de volgende getuigen aanwezig: Regina van Bergum (1805-1880) [grootmoeder moederszijde] en Leonardus Mikkenie (1821-1887) [zie 1.1.4.2.3.1] [oom vaderszijde]. Leonardus is overleden op 27-09-1866 in Maastricht, 2 jaar oud.
3 Catharina Mikkenie, geboren op 18-04-1865 in Maastricht. Volgt 1.1.4.2.3.7.3.
4 Petrus Hubertus Mikkenie, geboren op 23-02-1867 in Maastricht. Volgt 1.1.4.2.3.7.4.
5 Joseph Mikkenie, geboren op 22-01-1869 in Maastricht. Volgt 1.1.4.2.3.7.5.
6 Guillaume Mikkenie, geboren op 25-04-1871 in Seraing (Belgie). Volgt 1.1.4.2.3.7.6.
7 Maria Catharina Mikkenie, geboren op 03-05-1873 in Maastricht. Volgt 1.1.4.2.3.7.7.
8 Regina Mikkenie, geboren op 16-02-1875 in Maastricht. Volgt 1.1.4.2.3.7.8.
1.1.4.2.3.8 Anna Catharina Mikkenie is geboren op 28-03-1841 in Maastricht, dochter van Petrus (Pieter) Mikkenie (zie 1.1.4.2.3) en Maria Helena Korffs. Zij is gedoopt op 29-03-1841 in Maastricht [bron: St. Martinusparochie]. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Bastiaens en Anna Catharina Hubertina Smids (1816-1849) [zie 1.1.4.2.1.1] [nicht vaderszijde]. Anna is overleden op 28-12-1894 in Maastricht, 53 jaar oud.
Beroepen:
Sigarenmaakster
Winkelierster
Getuige bij:
22-01-1869 doop Joseph Mikkenie (1869-1944) [zie 1.1.4.2.3.7.5] [tante vaderszijde] [bron: St. Mathiasparochie]
Anna trouwde, 20 jaar oud, op 01-05-1861 in Maastricht [bron: Gemeente Maastricht] met Petrus Hubertus Bergholtz, ongeveer 25 jaar oud. Petrus is geboren omstreeks 1836, zoon van Carolus Bergholtz en Maria Sophia Lucke. Petrus is overleden op 25-08-1907 in Maastricht, ongeveer 71 jaar oud.
Beroep:
van 1850 tot 1860 Sigarenmaker
Getuige bij:
24-02-1867 doop Petrus Hubertus Mikkenie (geb. 1867) [zie 1.1.4.2.3.7.4] [aangetrouwde oom vaderszijde] [bron: St. Mathiasparochie]
Kinderen van Anna en Petrus:
1 Carolus Bergholtz [1.1.4.2.3.8.1], geboren op 24-08-1861 in Maastricht [bron: Genlias]. Carolus is overleden op 18-11-1929 in Maastricht, 68 jaar oud [bron: Genlias]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-11-1929 [bron: Genlias].
Notitie bij Carolus: Carolus Bergholtz trouwde op 10-5-1887 te Maastricht met Hubertina Jacobina Elisabeth Mouren. Hun kinderen:
- Petrus Hubertus Bergholtz (2-11-1887, Maastricht - 3-12-1926, Maastricht) trouwde met Maria Agnes Tans.
- Anna Catharina Hubertina Bergholtz (26-4-1889, Maastricht - ).
- Maria Sophia Hubertina Bergholtz (28-7-1890, Maastricht - 11-7-1929, Echt) trouwde op 29-7-1919 te Maastricht met Petrus Hubertus Delsing.
- Hubertus Carolus Bergholtz (14-1-1893, Maastricht - ).
- Johannes Hubertus Bergholtz (5-7-1894, Maastricht - ).
- Christianus Josephus Hubertus Bergholtz (28-1-1896, Maastricht - ) trouwde op 16-11-1920 te Maastricht met Maria Elisabeth Aarts.
- Jeanne Marie Hubertine Bergholtz (9-4-1898, Maastricht - ) trouwde op 22-11-1921 te Maastricht met Maria Lambertus Hubertus Narinx.
- Annette Marie Hubertine (25-5-1899, Maastricht - ).
- Maria Victorina Hubertine Joséphine Bergholz (7-9-1900, Maastricht - ).
- Joseph Francois Hubert Bergholtz (ca. 1905 - 27-3-1911, Maastricht).
2 Maria Sophia Bergholtz [1.1.4.2.3.8.2], geboren op 10-11-1865 in Maastricht [bron: Genlias]. Maria is overleden op 05-02-1935 in Maastricht, 69 jaar oud [bron: Genlias]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-02-1935 [bron: Genlias].
Notitie bij Maria: Maria Sophia Bergholtz trouwde op 6-9-1892 te Maastricht met Hubertus Josephus Jacobus Bitsch. Hun kinderen:
- Annette Josephine Hubertine Bitsch (26-7-1893, Maastricht - ).
- Petrus Jacobus Hubertus Bitsch (28-1-1895, Maastricht - ).
- Léonie Caroline Hubertine Bitsch (26-10-1896, Maastricht - ) trouwde op 5-5-1917 te Maastricht met Francois Guillaume de Clerq.
- Wilhelmina Elisabeth Catharina Bitsch (30-5-1899, Maastricht - ).
- Johannes Maria Josef Bitsch (10-2-1901, Maastricht - ).
3 Elisabeth Bergholtz [1.1.4.2.3.8.3], geboren op 14-06-1869 in Maastricht [bron: Genlias].
Notitie bij Elisabeth: Elisabeth Bergholtz trouwde op 4-8-1896 te Maastricht met Egidius Joannes Baptist Scaf. Hun kinderen:
- Maria Catharina Hubertina Scaf (6-2-1897, Maastricht - ) trouwde op 10-8-1920 te Heer met Johannes Josephus Jonas.
- Lambertus Hubertus Josephus Scaf (19-3-1898, Maastricht - ).
- Barbara Maria Scaf (27-8-1901, Maastricht - 23-3-1902, Maastricht).
- NN Scaf (levenloos geboren op 23-1-1905 te Maastricht).
- Theresia Barbara Anna Scaf (geb. Maastricht) trouwde op 7-2-1922 te Maastricht met Henricus Hubertus Schellings.
4 Joannes Hubertus Bergholtz [1.1.4.2.3.8.4], geboren op 29-10-1871 in Maastricht [bron: Genlias].
Notitie bij Joannes: Joannes Hubertus Bergholtz trouwde op 21-5-1900 te Maastricht met Maria Sophia Barbara Rasquin. Hun kind:
- Annette Josephine Marie Bergholtz (1-3-1901, Maastricht - ).
5 Barbara Hubertina Bergholtz [1.1.4.2.3.8.5], geboren op 10-08-1873 in Maastricht. Barbara is overleden op 12-11-1873 in Maastricht, 3 maanden oud.
6 Theresia Hubertina Bergholtz [1.1.4.2.3.8.6], geboren op 04-09-1874 in Maastricht [bron: Genlias].
Notitie bij Theresia: Theresia Hubertina Bergholtz trouwde op 14-4-1902 te Maastricht met Andries Bons. Hun kinderen:
- Magdalena Hubertina Bons (maart 1903 - 23-9-1903, Beek).
- NN Bons (levenloos geboren op 13-3-1910 te Beek).
7 Maria Sophia Hubertina Bergholtz [1.1.4.2.3.8.7], geboren op 18-08-1884 in Maastricht.
1.1.4.2.4.1 Barbara Hubertina Mickenie is geboren in 1818, dochter van Gaspar (Caspar) Mickenee (Mickenie) (zie 1.1.4.2.4) en Maria Anna Allons. Barbara is overleden op 27-01-1878 in Maastricht, 59 of 60 jaar oud.
Beroepen:
1846 Dagloonster
1866 Dagloonster
Barbara:
(1) trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 09-06-1842 in Maastricht met Joannes Rolffs, ongeveer 24 jaar oud. Joannes is geboren omstreeks 1818 in Stellendam.
Beroepen:
1842 Gepasporteerd korporaal 4de reg. infanterie
1842 Dagloner
(2) trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 14-05-1846 in Maastricht met Andreas Houben, 21 of 22 jaar oud. Andreas is geboren in 1824. Andreas is overleden op 14-10-1863 in Maastricht, 38 of 39 jaar oud.
(3) trouwde, 47 of 48 jaar oud, op 23-05-1866 in Maastricht met Hendrik van Maanen, ongeveer 39 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1827 in Arnhem. Hendrik is overleden op 07-10-1877 in Maastricht, ongeveer 50 jaar oud.
Beroep:
1866 Dagloner
Kinderen van Barbara en Joannes:
1 Petrus Mickenie [1.1.4.2.4.1.1], geboren op 18-08-1841 in Maastricht.
Notitie bij Petrus: Hij wordt bij het huwelijk van zijn ouders als zoon erkend door zijn vader.
2 Catharina Helena Cornelia Rolffs [1.1.4.2.4.1.2], geboren op 21-03-1843 in Maastricht. Catharina is overleden op 02-05-1844 in Maastricht, 1 jaar oud.
Kind van Barbara en Andreas:
3 Hendrik Mickenie [1.1.4.2.4.1.3], geboren op 18-06-1845 in Maastricht. Hendrik is overleden op 29-08-1845 in Maastricht, 2 maanden oud.
1.1.4.2.4.5 Adriana Petronella Mickenie is geboren op 22-06-1828 in Maastricht, dochter van Gaspar (Caspar) Mickenee (Mickenie) (zie 1.1.4.2.4) en Maria Anna Allons. Adriana is overleden op 28-10-1866 in Maastricht, 38 jaar oud.
Beroep:
1852 Dienstmeid
Adriana trouwde, 24 jaar oud, op 08-07-1852 in Maastricht met Pieter Voorham, ongeveer 25 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1827 in Amsterdam, zoon van Arie Voorham en Jansje Spoelders. Pieter is overleden op 19-02-1898 in Maastricht, ongeveer 71 jaar oud. Pieter trouwde later op 02-10-1867 in Maastricht [bron: Genlias] met Maria Ida Winand.
Beroepen:
1852 Gepasporteerd soldaat 4de bat. vh 7de reg.
1852 Gruttersknecht
1873 Hospitaalbediende
Kinderen van Adriana en Pieter:
1 Kaspar Mickenie alias Voorham [1.1.4.2.4.5.1], geboren op 22-02-1851 in Maastricht. Kaspar is overleden op 15-10-1854 in Maastricht, 3 jaar oud.
Notitie bij Kaspar: Hij wordt bij het huwelijk van zijn ouders door zijn vader als zoon erkend.
2 NN Voorham [1.1.4.2.4.5.2], levenloos geboren zoon, geboren op 04-03-1853 in Maastricht.
3 Jan Jozef Voorham [1.1.4.2.4.5.3], geboren op 17-05-1854 in Maastricht [bron: Genlias].
Notitie bij Jan: Jan Jozef Voorham trouwde op 20-10-1892 te Den Helder met Bardina Burger. Hun kind:
- Maartje Johanna Jacoba Burger alias Voorham (ca 1888, Den Helder - ) trouwde op 27-8-1908 te Den Helder met Martinus Wijnandus Ewalt, zeevisser.
Beroep:
1892 Marinier [bron: Genlias]
4 Nicolaas Voorham [1.1.4.2.4.5.4], geboren op 04-03-1857 in Maastricht. Nicolaas is overleden op 30-12-1857 in Maastricht, 9 maanden oud.
5 Cornelia Voorham [1.1.4.2.4.5.5], geboren op 26-11-1858 in Maastricht [bron: Genlias]. Cornelia is overleden op 02-03-1920 in Maastricht, 61 jaar oud [bron: Genlias]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-03-1920 [bron: Genlias].
Notitie bij Cornelia: Cornelia Voorham trouwde op 11-2-1880 te Maastricht met Jan Jozef Hermans. Hun kinderen:
- Maria Helena Hermans (ca. 1881, Maastricht - 14-6-1939, Maastricht) trouwde op 20-5-1908 te Maastricht met Joannes Brouwier.
- Agnes Hermans (2-10-1882, Maastricht - ).
- Theresia Hermans (6-3-1885, Maastricht - ).
- Cornelia Hermans (2-2-1887, Maastricht - ).
- Christiaan Hermans (20-12-1888, Maastricht - ).
- Josephina Hermans (29-10-1890, Maastricht - ) trouwde op 17-8-1920 te Maastricht met Christiaan Ludovicus van Hoorn.
- Johannes Hubertus Hermans (28-5-1892, Maastricht - ).
- Anna Hubertina Hermans (27-10-1893, Maastricht - ).
- Johannes Josephus Hermans (20-1-1895, Maastricht - ).
- Ignatius Hermans (15-6-1896, Maastricht - 8-12-1921, Maastricht) trouwde op 10-5-1919 te Meerssen met Maria Christina Flendrig, een dochter van Hubertus Antonius Flendrig en Anna Maria Gertrud Geurts. Hubertus Antonius was weer een zoon van Hubertus Flendrig en Anna Mechtildes Lecoeur. Deze Hubertus was weer een zoon van Mathias Flendrig en Elisabeth Scheffman, een dochter van Jan Willem Schefman en Carolina Micchini, zie 1.1.4.4. Ignatius Hermans en Maria Christina Flendrig hebben dus als gemeenschappelijke voorouders Egidius Micquene en Maria Catharina Voncken, zie 1.1.4, en zijn daarmee verwant in de vijfde graad.
- Petrus Hubertus Hermans (2-7-1898, Maastricht - ).
- Adriana Petronella Hermans (27-9-1899, Maastricht - ).
- Maria Juliana Jacoba Hermans (19-12-1901, Maastricht - ).
6 Jan Baptist Voorham [1.1.4.2.4.5.6], geboren op 13-11-1860 in Maastricht. Jan is overleden op 25-10-1866 in Maastricht, 5 jaar oud.
7 Willem Hubertus Voorham [1.1.4.2.4.5.7], geboren op 11-03-1863 in Maastricht. Willem is overleden op 16-11-1864 in Maastricht, 1 jaar oud.
8 Theresia Voorham [1.1.4.2.4.5.8], geboren op 01-03-1865 in Maastricht [bron: Genlias]. Theresia is overleden op 15-04-1941 in Maastricht, 76 jaar oud [bron: Genlias]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-04-1941 [bron: Genlias].
Notitie bij Theresia: Theresia Voorham trouwde op 27-2-1889 te Maastricht met Louis Hubert Engels. Hun kinderen:
- Petrus Voorham alias Engels (30-6-1887, Maastricht - ) trouwde op 14-8-1907 te Maastricht met Maria Elisabeth Bouvrie.
- Maria Ida Engels (17-9-1889, Maastricht - 27-3-1932, Maastricht) trouwde op 11-12-1912 te Maastricht met Johannes Franciscus Hubertus Wijnands.
- Arnoldus Hubertus Engels (14-1-1892, Maastricht - ).
- Josephina Hubertina Engels (23-4-1894, Maastricht - ) trouwde op 31-12-1913 te Maastricht met Louis Berghmans.
- Isabella Engels (21-12-1896, Maastricht - ).
- Willem Engels (2-2-1901, Maastricht) trouwde op 21-6-1922 te Maastricht met Julia Moers.
- NN Engels, levenloos geboren op 19-1-1903 te Maastricht.
1.1.4.2.4.6 Maria Mickenie is geboren op 14-12-1830 in Maastricht, dochter van Gaspar (Caspar) Mickenee (Mickenie) (zie 1.1.4.2.4) en Maria Anna Allons. Maria is overleden op 15-12-1909 in Maastricht, 79 jaar oud.
Beroep:
1852 Glasslijpster
Maria:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 29-07-1852 in Maastricht met Jan Francis Mulkens, 27 of 28 jaar oud. Jan is geboren in 1824 in Zundert, zoon van Petrus Mulkens en Anna Mulckhuijsen. Jan is overleden op 20-08-1870 in Maastricht, 45 of 46 jaar oud.
Beroepen:
1852 Gepasporteerd soldaat 1ste reg. infanterie
1852 Schrijnwerkersgezel
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 21-11-1873 in Maastricht met Willem Bonfrère, ongeveer 45 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1828 in Maastricht, zoon van Maria Bonfrère. Willem is overleden op 23-03-1900 in Maastricht, ongeveer 72 jaar oud. Willem trouwde voorheen op 12-05-1853 in Maastricht [bron: Genlias] met Cornelia Elisabeth Steijns.
Beroep:
1873 Dagloner
Kinderen van Maria en Jan:
1 Kaspar Joannes Mulkens [1.1.4.2.4.6.1], geboren omstreeks 1853 in Maastricht [bron: Genlias]. Kaspar is overleden op 26-08-1935 in Maastricht, ongeveer 82 jaar oud [bron: Genlias]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-08-1935 [bron: Genlias].
Notitie bij Kaspar: Kaspar Joannes Mulkens trouwde op 11-2-1874 te Maastricht met Thérèse Desirée Henrotte. Hun kinderen:
- Anna Maria Mulkens (geb. Maastricht) trouwde op 15-1-1898 te Horst met Johannes Franciscus Hubertus Amijs.
- August Jean Mulkens (geb. Maastricht) trouwde op 16-1-1899 te Gemert met Elisabeth van Stiphout.
- Juliana Josephina Mulkens (geb. Helmond) trouwde op 8-5-1905 te Maastricht met Joannes Lambertus Pommelet.
- Joseph Johannes Mulkens (geb. Helmond) trouwde op 15-2-1908 te Horst met Maria Euphemia Hendrika Lantman.
- Laurentius Mulkens (geb. Helmond) trouwde op 25-4-1910 te Boxtel met Geertruda Anna Maria Lucassen.
- Anna Josephina Hubertina Mulkens (geb. Helmond) trouwde op 2-9-1911 te Horst met Petrus Cornelis van der Vloet.
- Joannes Fredericus Mulkens (geb. Helmond) trouwde op 20-2-1922 te Venlo met Anna Maria Hubertina Heintges.
- Jean Joseph Mulkens ( - 5-2-1942, Deurne en Liessel), woonde te Horst.
2 Joanna Josephina Mulkens [1.1.4.2.4.6.2], geboren omstreeks 1857 in Maastricht [bron: Genlias]. Joanna is overleden op 22-09-1935 in Maastricht, ongeveer 78 jaar oud [bron: Genlias]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-09-1935 [bron: Genlias].
Notitie bij Joanna: Joanna Josephina Mulkens trouwde op 19-2-1879 te Maastricht met Joannes Hendrikus Dello en op 19-12-1906 te Maastricht met Petrus Arnoldus Gorren. De kinderen van Joanna Josephina en Joannes Hendrikus:
- Jacobus Hendrikus Dello (geb. Maastricht) trouwde op 5-2-1902 te Maastricht met Maria Catharina Hageman.
- Willem Johannes Dello (geb. Maastricht) trouwde op 29-6-1904 te Maastricht met Anna Habets.
- Petronella Hubertina Dello (25-8-1882, Maastricht - ).
- Maria Hubertina Dello (23-1-1884, Maastricht - voor 1897).
- Elisabeth Hubertina Dello (24-9-1885, Maastricht - ).
- Maria Elisabeth Dello (2-4-1888, Maastricht - ).
- Anna Hubertina Dello (26-2-1891, Maastricht - ).
- Louis Alphonse Dello (30-8-1894, Maastricht - ).
- Maria Hubertina Dello (6-5-1897, Maastricht - ).
3 Elisabeth Mulkens [1.1.4.2.4.6.3], geboren omstreeks 1860 in Maastricht [bron: Genlias]. Elisabeth is overleden op 21-08-1920 in Maastricht, ongeveer 60 jaar oud [bron: Genlias]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-08-1920 [bron: Genlias].
Notitie bij Elisabeth: Elisabeth Mulkens trouwde op 10-7-1889 te Maastricht met Louis Alphonse Molet en op 17-4-1907 te Maastricht met Joseph Herman Hütter. Kinderen van Elisabeth en Louis Alphonse:
- Johanna Josephina Molet (25-12-1892, Maastricht - ).
- Anna Maria Molet (25-12-1892, Maastricht - ).
4 Petronella Mulkens [1.1.4.2.4.6.4], geboren omstreeks 1862 in Maastricht [bron: Genlias]. Petronella is overleden op 01-11-1926 in Maastricht, ongeveer 64 jaar oud [bron: Genlias]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-11-1926 [bron: Genlias].
Notitie bij Petronella: Petronella Mulkens trouwde op 13-7-1881 te Maastricht met Joannes Ludovicus Coenen en op 5-4-1907 te Sint Pieter met Hubert Schreiber. Kinderen van Petronella en Joannes Ludovicus:
- Wilhelmus Coenen (7-6-1883, Maastricht - ).
- Leonardus Coenen (13-2-1886, Maastricht - ).
- Christoffel Coenen (19-8-1887, Maastricht - ) trouwde op 8-9-1909 te Maastricht met Johanna Geertruida van Loo.
- Johannes Fredericus Coenen (2-1-1893, Maastricht - ).
- Johannes Hendricus Coenen (31-5-1894 - 12-6-1894, Sint Pieter).
5 Joanna Hubertina Mulkens [1.1.4.2.4.6.5], geboren op 28-01-1869 in Maastricht [bron: Genlias]. Joanna is overleden op 31-05-1904 in Maastricht, 35 jaar oud [bron: Genlias]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-06-1904 [bron: Genlias].
Notitie bij Joanna: Joanna Hubertina Mulkens trouwde op 6-1-1892 te Maastricht met Joannes Fredericus van Lijf. Hun kinderen:
- Hubertus Johannes van Lijf (22-2-1892, Maastricht - 19-12-1963, Maastricht) trouwde op 9-6-1915 te Maastricht met Maria den Bleijker.
- Maria Hubertina Isabella van Lijf (12-3-1893, Maastricht - 21-7-1949, Maastricht) trouwde op 25-7-1914 te Maastricht met Philemon Boom.
- Hubertus Antonius van Lijf (ca 1895 - 23-3-1898, Maastricht/Sint Pieter).
- Hubertus Johannes (Harrie) van Lijf (27-9-1897, Sint Pieter - 13-5-1983, Maastricht) trouwde op 3-9-1919 te Maastricht met Anna den Bleijker, een zus van de hierboven genoemde Maria den Bleijker.
[bron: Parenteel Johannes van Lijf/website Vic van Lijf]
Kinderen van Maria en Willem:
6 Hendrik Bonfrère [1.1.4.2.4.6.6], geboren op 04-09-1874 in Maastricht [bron: Genlias]. Hendrik is overleden op 01-11-1927 in Maastricht, 53 jaar oud [bron: Genlias]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-11-1927 [bron: Genlias].
Notitie bij Hendrik: Hendrik Bonfrère trouwde op 20-11-1895 te Maastricht met Maria Helena Kersten. Hun kinderen:
- Willem Bonfrère (7-12-1895, Maastricht - 19-9-1916, Maastricht).
- Maria Hubertina Bonfrère (15-6-1897, Maastricht - ) trouwde op 24-9-1919 te Maastricht met Gerardus Coolen.
- Anna Bonfrère (29-9-1899, Maastricht - 14-11-1901, Maastricht).
- Johannes Hubertus Bonfrère (6-3-1902, Maastricht - ) trouwde op 12-4-1922 te Maastricht met Maria Catharina Thonon.
- Constant Mathieu Bonfrère ( - 27-12-1905, Maastricht).
- Johanna Hubertina Bonfrère (ca. 1904 - 16-1-1905, Maastricht).
- Maria Agnes Bonfrère (ca. okt 1906 - 1-11-1907, Maastricht).
- Maria Louisa Bonfrère (ca. 1910 - 12-6-1912, Maastricht).
- Maria Josephina Bonfrère (ca. 1913 - 7-5-1916, Maastricht).
- Maria Bonfrère (ca. 1915 - 30-10-1941, Maastricht) trouwde met Thomas Jacobus Beckers.
7 Kaspar Johannes (Gaspar Jean) Bonfrère (Bemfrère) [1.1.4.2.4.6.7], geboren op 10-09-1876 in Maastricht. Gaspar Jean is overleden op 10-02-1936 in Maastricht, 59 jaar oud [bron: Genlias]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-02-1936 [bron: Genlias].
Notitie bij Gaspar Jean: Gaspar Jean Bonfrère trouwde met Marie Hubertine Ruijters en later met Anna Helena Wijnants. De kinderen van Gaspar Jean en Marie Hubertine:
- Maria Ida Bonfrère (26-11-1898, Maastricht - ).
- Mathieu Bonfrère (22-11-1899, Maastricht - ) trouwde op 27-9-1922 te Maastricht met Catharina Wilhelmina Hubertina Hendriks.
- Jozef Bonfrère (16-11-1900, Maastricht - 26-7-1901, Maastricht).
- Mathieu Antoine Bonfrère (17-11-1901, Maastricht - 3-8-1902, Maastricht).
- Marie Bonfrère (4-12-1902, Maastricht - 9-11-1903, Maastricht).
- Johannes Hendrikus Bonfrère (ca. juni 1904 - 10-10-1904, Maastricht).
- Petrus Jacobus Bonfrère (ca. juni 1910 - 20-8-1910, Maastricht).
- Maria Theresia Bonfrère (ca. sep 1911 - 7-10-1911, Maastricht).
- Johannes Hubertus Bonfrère (ca. 1913 - 22-9-1914, Maastricht).
- Alexander Hubertus Bonfrère (ca. juni 1914 - 22-7-1914, Maastricht).
- NN Bonfrère, levenloos geboren op 15-5-1918 te Maastricht.
1.1.4.2.2.1.1 Petrus Henricus (Henri) Mickené is geboren op 03-05-1864 in Antwerpen (België) [bron: Gegevens Johan Eggers], zoon van Petrus Mickené (zie 1.1.4.2.2.1) en Anna Maria Moons. Henri is overleden op 15-10-1936 in Antwerpen (België), 72 jaar oud [bron: Gegevens Johan Eggers].
Notitie bij overlijden van Henri: De grafstede van Henri Mickené en Marie Mouart wordt nog steeds onderhouden door hun achterkleinzoon Johan Eggers en is gelegen op het Sint-Fredeganduskerkhof te Deurne-Antwerpen.
Adres:
tot 1936 Lovelingstraat 26, Antwerpen, België (In de Sint Willibrordusparochie (omgeving Kerkstraat)) [bron: Gegevens Johan Eggers]
Beroep:
Onderwijzer in het stedelijk onderwijs Antwerpen [bron: Gegevens Johan Eggers]
Henri trouwde, 24 jaar oud, op 28-08-1888 in Antwerpen (België) [bron: Gegevens Johan Eggers] met Maria Henrica Josephina (Marie) Mouart, 23 jaar oud. Marie is geboren op 30-12-1864 in Antwerpen (België) [bron: Gegevens Johan Eggers]. Marie is overleden op 29-09-1934 in Antwerpen (België), 69 jaar oud [bron: Gegevens Johan Eggers].
Adres:
tot 1934 Lovelingstraat 26, Antwerpen, België (In de Sint Willibrordusparochie (omgeving Kerkstraat)) [bron: Gegevens Johan Eggers]
Beroep:
Onderwijzeres in het stedelijk onderwijs Antwerpen [bron: Gegevens Johan Eggers]
Kinderen van Henri en Marie:
1 Amandus Josephus (Joseph) Mickené, geboren op 26-10-1889 in Antwerpen (België). Volgt 1.1.4.2.2.1.1.1.
2 Mickené [1.1.4.2.2.1.1.2], geboren in 1890.
Notitie bij overlijden: Als zuigeling overleden.
1.1.4.2.3.1.4 Joannes Mikkenie is geboren op 03-06-1850 in Maastricht, zoon van Leonardus Mikkenie (zie 1.1.4.2.3.1) en Maria Joanna Hupkens. Joannes is overleden op 07-05-1903 in Sint Pieter, 52 jaar oud.
Adres:
1910 Heer (Maastricht), Nederland
Beroepen:
Voerman
Dagloner
1868 Aardewerker
Erkenning kind:
Bij het huwelijk van Joannes met Maria Petronella wordt Jan Theodoor Dewitte door Joannes erkend.
Nat. Militie:
Geschikt. Lengte 1.56 m.
Joannes:
(1) trouwde, 39 jaar oud, op 11-09-1889 in Maastricht met Maria Agnes Hubertina Soemers, 30 jaar oud. Maria is geboren op 10-04-1859 in Heer (Maastricht), dochter van Joannes Andreas Soemers en Maria Elisabeth Canisius. Maria is overleden vóór 1891, ten hoogste 32 jaar oud.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 08-07-1891 in Maastricht met Maria Petronella Dewitte, 31 jaar oud. Maria is geboren op 15-04-1860 in Mechelen (Belgie), dochter van Jan Hendrik Dewitte en Maria Ida Ubachs. Maria is overleden op 12-11-1894 in Maastricht, 34 jaar oud.
Erkenning kind:
Bij het huwelijk van Joannes met Maria Petronella wordt dit kind door Joannes erkend.
(3) trouwde, 47 jaar oud, op 24-11-1897 in Maastricht met Maria Catharina Calant, 39 jaar oud. Maria is geboren op 06-03-1858, dochter van Henricus Hubert Calant en Maria Catharina Loppen.
Kind van Joannes en Maria (1):
1 Maria Catharina Hubertina Mikkenie, geboren op 13-11-1890 in Oud-Vroenhoven (Maastricht). Volgt 1.1.4.2.3.1.4.2.
Kinderen van Joannes en Maria (2):
2 Jan Theodoor Dewitte [1.1.4.2.3.1.4.1], geboren op 09-05-1877 in Mechelen (Belgie).
Erkenning kind:
Bij het huwelijk van Joannes met Maria Petronella wordt dit kind door Joannes erkend.
3 Hubertus Mikkenie, geboren op 16-07-1892 in Maastricht. Volgt 1.1.4.2.3.1.4.3.
4 Johannes Hubertus Mikkenie [1.1.4.2.3.1.4.4], geboren op 04-10-1893 in Maastricht. Johannes is overleden op 08-01-1895 in Maastricht, 1 jaar oud.
1.1.4.2.3.1.7 Joannes Mikkenie is geboren op 21-01-1857 in Maastricht, zoon van Leonardus Mikkenie (zie 1.1.4.2.3.1) en Maria Joanna Hupkens. Joannes is overleden op 01-11-1916 in Heer (Maastricht), 59 jaar oud.
Adressen:
vanaf 1880 Nederlands-Indië [bron: Kwartierstaat Bouvrie-Vangangel]
1906 Heer (Maastricht), Nederland
Beroepen:
Dagloner
Porseleinwerker
1875 Geweermaker
Nat. Militie:
Niet geschikt
lengte: 1.47m
Joannes:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 16-02-1881 in Maastricht met Marie van der Linden, 19 jaar oud. Marie is geboren op 16-05-1861 in Maastricht, dochter van Joannes Hubertus van der Linden en Anna Catharina Hubertina Outmayer. Marie is overleden op 14-04-1890 in Maastricht, 28 jaar oud.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 15-03-1904 in Maastricht met Maria Hubertina van Krutzen, 46 jaar oud. Maria is geboren op 10-02-1858 in Heer (& Keer) (Maastricht), dochter van Henricus van Krutzen en Maria Hubertina van Wissen. Maria begon eerder een relatie met Servatius Ludovicus Hubertus Breuls.
Kinderen van Joannes en Marie:
1 Leonardus Mikkenie, geboren op 25-05-1881 in Maastricht. Volgt 1.1.4.2.3.1.7.1.
2 Elisabeth Mikkenie, geboren op 28-02-1885 in Maastricht. Volgt 1.1.4.2.3.1.7.2.
3 Theodorus Mikkenie [1.1.4.2.3.1.7.3], geboren op 21-05-1888 in Maastricht. Theodorus is overleden op 10-06-1912 in Heer (Maastricht), 24 jaar oud.
Adres:
1906 Heer (Maastricht), Nederland
Beroep:
1906 Glasblazer
Nat. Militie:
Niet geschikt
lengte: 1.42m
1.1.4.2.3.1.11 Maria Mikkenie is geboren op 21-08-1866 in Maastricht, dochter van Leonardus Mikkenie (zie 1.1.4.2.3.1) en Maria Joanna Hupkens.
Beroep:
Porseleindrukster
Voogden:
Voogd Joannes Mikkenie (oom) en toeziend voogd Hubertus Mikkenie (?) geven toestemming voor huwelijk.
Maria trouwde, 22 jaar oud, op 12-12-1888 in Maastricht met Johannes Frederik Thiemann, ongeveer 21 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1867 in Maastricht, zoon van Carl Ludwig Diedrich Thiemann en Catharina Thuijs. Johannes is overleden op 17-02-1933 in Maastricht, ongeveer 66 jaar oud.
Kinderen van Maria en Johannes:
1 Maria Catharina Thiemann [1.1.4.2.3.1.11.1], geboren op 28-01-1889 in Maastricht. Maria is overleden op 09-01-1942 in Maastricht, 52 jaar oud [bron: Genlias]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-01-1942 [bron: Genlias].
Notitie bij Maria: Maria Catharina Thiemann trouwde op 5-5-1916 te Oud-Vroenhoven met Peter Joseph Beltgens. Hun kinderen:
- Johannes Frederikus Beltgens (ca. jan 1918 - 27-3-1918, Maastricht).
- Johannes Hubertus Beltgens (ca. apr 1920 - 2-9-1920, Maastricht).
- Marie Beltgens (ca. mei 1926 - 9-8-1926, Maastricht).
2 Johannes Hubertus Thiemann [1.1.4.2.3.1.11.2], geboren op 01-06-1891 in Maastricht. Johannes is overleden op 27-09-1891 in Maastricht, 3 maanden oud.
3 Victoire Barbara Thiemann [1.1.4.2.3.1.11.3], geboren op 16-09-1892 in Maastricht [bron: Genlias].
Notitie bij Victoire: Victoire Barbara Thiemann trouwde op 11-12-1918 te Maastricht met Johannes Arnoldus van Tongeren. Hun kind:
- Catharina van Tongeren (3-7-1922 - 4-7-1922, Maastricht).
4 Maria Catharina Thiemann [1.1.4.2.3.1.11.4], geboren op 28-07-1895 in Maastricht. Maria is overleden op 05-02-1914 in Maastricht, 18 jaar oud [bron: Genlias]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-02-1914 [bron: Genlias].
5 Hubertus Thiemann [1.1.4.2.3.1.11.5], geboren op 25-01-1898 in Maastricht. Hubertus is overleden op 20-08-1898 in Maastricht, 6 maanden oud.
6 Maria Hubertina Thiemann [1.1.4.2.3.1.11.6], geboren op 12-04-1900 in Maastricht.
7 Maria Thieman [1.1.4.2.3.1.11.7], geboren op 12-07-1902 in Maastricht.
8 Hendrikus Thiemann [1.1.4.2.3.1.11.8], geboren in 07-1910. Hendrikus is overleden op 29-08-1910 in Maastricht, 1 maand oud [bron: Genlias]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-08-1910 [bron: Genlias].
1.1.4.2.3.2.1 Maria Mikkenie alias Wagers is geboren op 10-06-1853 in Maastricht, dochter van Hendrik Michael Wagers en Maria Hubertina Mikkenie (zie 1.1.4.2.3.2). Maria is overleden op 03-07-1934 in Maastricht, 81 jaar oud [bron: Genlias]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-07-1934 [bron: Genlias].
Erkenning kind:
Maria Mikkenie wordt bij het huwelijk van Hendrik Michael Wagers en Maria Hubertina Mikkenie erkend als kind
Maria trouwde, 22 jaar oud, op 10-05-1876 in Maastricht [bron: Genlias] met Petrus Nicolaus Mares. Petrus is geboren in Maastricht, zoon van Joannes Matheus Mares en Maria Elisabeth Pluymers.
Kind van Maria en Petrus:
1 Elisabeth Mares [1.1.4.2.3.2.1.1], geboren in Maastricht [bron: Genlias].
Notitie bij Elisabeth: Elisabeth Mares trouwde op 26-11-1902 te Maastricht met Louis van Tongeren, een broer van Johannes Arnoldus van Tongeren, zie 1.1.4.2.3.1.3 (genoemd bij Victoire Barbara Thiemann). Hun kind:
- Anna Maria van Tongeren (ca. 1905 - 19-2-1920, Maastricht).
1.1.4.2.3.6.4 Friedrich Mikkenie is geboren op 02-02-1877 in Aken (Duitsland), zoon van Joannes Mikkenie (zie 1.1.4.2.3.6) en Maria Barbara Elisabeth Corsius. Friedrich begon een relatie met Therese Schreiber. Therese is geboren op 14-08-1894.
Kinderen van Friedrich en Therese:
1 Johann (Hans) Mikkenie [1.1.4.2.3.6.4.1], geboren op 12-03-1923 in Aken (Duitsland). Hans is overleden op 18-10-1941 in Krasnopawlowka (Oekraïne), 18 jaar oud (oorzaak: Gesneuveld aan het Duitse oostfront in WOII).
Beroep:
Soldaat (schutter) bij de Duitse Wehrmacht
2 Lisbeth Mikkenie [1.1.4.2.3.6.4.2], geboren op 14-05-1927.
3 Franz Mikkenie [1.1.4.2.3.6.4.3], geboren op 03-10-1928.
4 Friedrich (Friedel) Mikkenie, geboren op 21-03-1933 in Aken (Duitsland). Volgt 1.1.4.2.3.6.4.4.
5 Heinz Mikkenie [1.1.4.2.3.6.4.5], geboren op 21-04-1934.
1.1.4.2.3.7.1 Maria Helena Mikkenie is geboren op 30-05-1862 in Maastricht, dochter van Petrus (Pierre) Mikkenie (zie 1.1.4.2.3.7) en Regina Engelen. Zij is gedoopt op 01-06-1862 in Maastricht [bron: St. Mathiasparochie]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Helena ...nes en Lambertus Engelen (geb. 1842) [oom moederszijde]. Maria is overleden op 21-11-1907 in Maastricht, 45 jaar oud. Maria trouwde, 29 jaar oud, op 20-01-1892 in Maastricht [bron: Gemeente Maastricht] met Gisbert Henri Joseph Stille, ongeveer 23 jaar oud. Gisbert is geboren omstreeks 1869, zoon van Hubertus Dominicus Stille en Lambertina Sophie Nelissen. Gisbert is overleden op 30-04-1949 in Maastricht, ongeveer 80 jaar oud. Gisbert trouwde later op 24-06-1908 in Maastricht met Hendrina Vissers.
Kinderen van Maria en Gisbert:
1 Regina Hubertina Stille [1.1.4.2.3.7.1.1], geboren op 05-02-1892 in Maastricht. Regina is overleden op 03-05-1892 in Maastricht, 2 maanden oud.
2 Sophia Lambertina Stille [1.1.4.2.3.7.1.2], geboren op 12-02-1893 in Sint Pieter. Sophia is overleden op 23-02-1896 in Maastricht, 3 jaar oud.
3 Henri Guillaume Stille [1.1.4.2.3.7.1.3], geboren op 06-07-1894 in Maastricht. Henri is overleden op 09-03-1895 in Maastricht, 8 maanden oud.
4 Dominicus Hubertus Stille [1.1.4.2.3.7.1.4], geboren op 03-08-1895 in Maastricht. Dominicus is overleden op 06-05-1956 in Heerlen, 60 jaar oud.
5 Dominicus Stille [1.1.4.2.3.7.1.5], geboren op 20-07-1896 in Maastricht.
6 Maria Johanna Stille [1.1.4.2.3.7.1.6], geboren op 29-09-1900 in Maastricht. Maria is overleden op 09-10-1900 in Maastricht, 10 dagen oud [bron: Genlias]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-10-1900 [bron: Genlias].
1.1.4.2.3.7.3 Catharina Mikkenie is geboren op 18-04-1865 om 04:30 in Maastricht, dochter van Petrus (Pierre) Mikkenie (zie 1.1.4.2.3.7) en Regina Engelen. Zij is gedoopt op 18-04-1865 in Maastricht [bron: St. Mathiasparochie]. Bij de doop van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Mikkenie (geb. 1835) [zie 1.1.4.2.3.6] [oom vaderszijde] en Catharina Engelen (geb. 1839) [tante moederszijde]. Catharina is overleden op 12-06-1907 om 22:00 in Maastricht, 42 jaar oud.
Adressen:
vanaf 22-08-1888 Boschbarakken 28, Maastricht, Nederland
vanaf 24-07-1891 Maastr. Grachtstraat 29 (daarna 31), Maastricht, Nederland
Beroep:
Glasslijpster
Catharina trouwde, 23 jaar oud, op 22-08-1888 in Maastricht [bron: Gemeente Maastricht] met Hubertus Vangangel, 20 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 22-08-1888 in Maastricht [bron: St. Mathiasparochie]. Bij het kerkelijk huwelijk van Catharina en Hubertus waren de volgende getuigen aanwezig: Wilhelmina van Gangel en Joannes Godefridus Willems (aangehuwd neef van moederszijde van de bruid). Hubertus is geboren op 22-09-1867 in Sint Pieter, zoon van Michael Vangangel en Maria Agnes Potmans. Hubertus is overleden op 13-04-1940 in Maastricht, 72 jaar oud.
Beroep:
Aardewerker [bron: Kwartierstaat Bouvrie-Vangangel]
Getuige bij:
geboorteaangifte Hubertus Mikkenie (1894-1895) [zie 1.1.4.2.3.7.8.1] [aangetrouwde oom moederszijde]
Kinderen van Catharina en Hubertus:
1 Petrus Hubertus Mikkenie [1.1.4.2.3.7.3.1], geboren op 27-05-1888 in Maastricht. Petrus is overleden op 20-06-1888 in Maastricht, 24 dagen oud.
2 Hubertus Johannes (Jeng) Vangangel [1.1.4.2.3.7.3.2], geboren op 30-09-1889 in Maastricht. Hij is gedoopt op 01-10-1889 in Maastricht [bron: St. Mathiasparochie]. Bij de doop van Jeng waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Mullers en Regina Engelen (1837-1900) [zie 1.1.4.2.3.7] [grootmoeder moederszijde].
3 Maria Christina (Mai) Vangangel [1.1.4.2.3.7.3.3], geboren op 25-12-1890 in Maastricht. Zij is gedoopt op 26-12-1890 in Maastricht [bron: St. Mathiasparochie]. Bij de doop van Mai waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Moermans en Pierre Mikkenie (1838-1893) [zie 1.1.4.2.3.7] [grootvader moederszijde].
4 Josephus (Sjo) Vangangel [1.1.4.2.3.7.3.4], geboren op 12-08-1893 in Maastricht. Hij is gedoopt op 13-08-1893 in Maastricht [bron: St. Mathiasparochie]. Bij de doop van Sjo waren de volgende getuigen aanwezig: Joseph Mikkenie (1869-1944) [zie 1.1.4.2.3.7.5] [oom moederszijde] en Maria Catharina Mikkenie (1873-1919) [zie 1.1.4.2.3.7.7] [tante moederszijde]. Sjo is overleden in 1961 in Maastricht, 67 of 68 jaar oud.
5 Maria Helena (Lène) Vangangel [1.1.4.2.3.7.3.5], geboren op 22-09-1895 in Maastricht. Zij is gedoopt op 22-09-1895 in Maastricht [bron: St. Mathiasparochie]. Bij de doop van Lène waren de volgende getuigen aanwezig: Guillaume Mikkenie (1871-1921) [zie 1.1.4.2.3.7.6] [oom moederszijde] en Maria Catharina Mikkenie (1873-1919) [zie 1.1.4.2.3.7.7] [tante moederszijde]. Lène is overleden omstreeks 1966 in Maastricht, ongeveer 71 jaar oud.
6 Wilhelmus (Giel) Vangangel [1.1.4.2.3.7.3.6], geboren op 14-10-1897 in Maastricht. Hij is gedoopt op 14-10-1897 in Maastricht [bron: St. Mathiasparochie]. Bij de doop van Giel waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Hubertus Vangangel en Regina Mikkenie (geb. 1875) [zie 1.1.4.2.3.7.8] [tante moederszijde]. Giel is overleden op 19-02-1978 in Berg en Terblijt, 80 jaar oud.
7 Maria Catharina (Net) Vangangel [1.1.4.2.3.7.3.7], geboren op 22-05-1900 in Maastricht. Zij is gedoopt op 24-05-1900 in Maastricht [bron: St. Mathiasparochie]. Bij de doop van Net waren de volgende getuigen aanwezig: Theodorus Driessen en Catharina Driessen. Net is overleden op 19-07-1969 in Maastricht, 69 jaar oud.
8 Josephina (Fina) Vangangel [1.1.4.2.3.7.3.8], geboren op 18-05-1902 in Maastricht. Zij is gedoopt op 19-05-1902 in Maastricht [bron: St. Mathiasparochie]. Bij de doop van Fina waren de volgende getuigen aanwezig: Frederik Johannes Bulte [zie 1.1.4.2.3.7.7] [aangetrouwde oom moederszijde] en Josephine Olivier (1878-1956) [zie 1.1.4.2.3.7.5] [aangetrouwde tante moederszijde]. Fina is overleden op 22-02-1978 in Maastricht, 75 jaar oud.
9 Hubertus Josephus (Jef) Vangangel [1.1.4.2.3.7.3.9], geboren op 02-09-1904 in Maastricht. Hij is gedoopt op 02-09-1904 in Maastricht [bron: St. Mathiasparochie]. Bij de doop van Jef waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus Josephus Stille en Maria Catharina Mikkenie (1873-1919) [zie 1.1.4.2.3.7.7] [tante moederszijde]. Jef is overleden op 02-04-1975 in Maastricht, 70 jaar oud.
1.1.4.2.3.7.4 Petrus Hubertus Mikkenie is geboren op 23-02-1867 in Maastricht, zoon van Petrus (Pierre) Mikkenie (zie 1.1.4.2.3.7) en Regina Engelen. Hij is gedoopt op 24-02-1867 in Maastricht [bron: St. Mathiasparochie]. Bij de doop van Petrus waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus Hubertus Bergholtz (±1836-1907) [zie 1.1.4.2.3.8] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Isabella Engelen (geb. 1844) [tante moederszijde].
Adressen:
1896 Jodenstraat 20, Maastricht, Nederland
vanaf 21-03-1904 Luik, België
Beroepen:
Weversgezel
1885 Schrijnwerker
1896 Huisschilder
Nat. Militie:
Geschikt
lengte: 1.60m
signalement:
ovaal aangezicht
gewoon voorhoofd
bruine ogen
spitse neus
gewone mond
ronde kin
bruin haar
Petrus trouwde, 28 jaar oud, op 29-05-1895 in Maastricht [bron: Gemeente Maastricht] met Maria Catharina Cox. Maria is een dochter van Andreas Lodewijk Cox en Maria Catharina Hautvast.
Kind van Petrus en Maria:
1 Hubertus Ludovicus Mikkenie [1.1.4.2.3.7.4.1], geboren op 17-03-1896 in Maastricht.
1.1.4.2.3.7.5 Joseph Mikkenie is geboren op 22-01-1869 in Maastricht, zoon van Petrus (Pierre) Mikkenie (zie 1.1.4.2.3.7) en Regina Engelen. Hij is gedoopt op 22-01-1869 in Maastricht [bron: St. Mathiasparochie]. Bij de doop van Joseph waren de volgende getuigen aanwezig: Joseph Daems en Anna Catharina Mikkenie (1841-1894) [zie 1.1.4.2.3.8] [tante vaderszijde]. Joseph is overleden op 23-10-1944 in Amsterdam, 75 jaar oud. Hij is begraven op 28-10-1944 in Amsterdam.
Adressen:
Kleine Gracht 16, Maastricht, Nederland
vanaf 22-06-1898 Koekschroefstraat 3, Maastricht, Nederland
vanaf 22-10-1898 Nieuwstraat 7, Maastricht, Nederland
vanaf 22-09-1899 Hoogbrugstraat 48, Maastricht, Nederland
vanaf 09-03-1900 Koestraat 16, Maastricht, Nederland
vanaf 19-07-1900 Bogaardestraat 7, Maastricht, Nederland
vanaf 19-11-1900 A/d Barakken 3, Maastricht, Nederland
vanaf 23-01-1901 Markt 76, Maastricht, Nederland
vanaf 26-09-1902 Markt 33, Maastricht, Nederland
vanaf 02-12-1905 Kleine Gracht 3, Maastricht, Nederland
vanaf 18-07-1908 Kleine Gracht 39, Maastricht, Nederland
vanaf 04-12-1909 Markt 76, Maastricht, Nederland (caféhouder aldaar)
van 18-08-1918 tot 12-12-1923 Vrijthof 12, Maastricht, Nederland (hoteleigenaar aldaar)
vanaf 01-02-1919 Grote Gracht 39, Maastricht, Nederland (ook eigenaar van hotel "Phoenix" aan Vrijthof)
van 12-12-1923 tot 08-01-1924 Luik, Belgie
vanaf 08-01-1925 Klufferhofstraat 92, Kerkrade, Nederland
vanaf 12-10-1925 Tempsplein 20b, Heerlen, Nederland
van 1927 tot 23-10-1944 Herman Gorterstraat 27, Amsterdam, Nederland
Beroepen:
Kopjesmaker
1887 Dagloner
1895 Aardewerker
vanaf 1902 Agent levensverzekeringen
vanaf 1905 Aardewerker/fabrieksarbeider (opzichter porselein- en aardewerkfabriek)
van ±1915 tot 1918 Caféhouder
van 1918 tot 12-12-1923 Hoteleigenaar
Nat. Militie:
Vrijgesteld wegens gebrek aan maat
lengte: 1.53m
signalement:
rond aangezicht
laag voorhoofd
grijze ogen
gewone neus
gewone mond
ronde kin
rossig haar
Getuige bij:
13-08-1893 doop Sjo Vangangel (1893-1961) [zie 1.1.4.2.3.7.3.4] [oom moederszijde] [bron: St. Mathiasparochie]
Joseph:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 15-01-1896 in Maastricht [bron: Gemeente Maastricht] met Maria Catharina Kreuwers, 20 jaar oud. Maria is geboren op 25-03-1875 in Maastricht, dochter van Aegidius Petrus Kreuwers en Maria Mischaut. Maria is overleden op 20-05-1898 in Maastricht, 23 jaar oud.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 23-01-1901 in Maastricht [bron: Gemeente Maastricht] met Josephine Olivier, 22 jaar oud. Josephine is geboren op 25-01-1878 in Maastricht, dochter van Franciscus Xaverius Joannes Olivier en Catherine Beckers. Josephine is overleden op 26-03-1956 in Amsterdam, 78 jaar oud. Zij is begraven op 28-03-1956 in Amsterdam.
Getuige bij:
19-05-1902 doop Fina Vangangel (1902-1978) [zie 1.1.4.2.3.7.3.8] [aangetrouwde tante moederszijde] [bron: St. Mathiasparochie]
Kinderen van Joseph en Maria:
1 Maria Mikkenie, geboren op 14-03-1896 in Maastricht. Volgt 1.1.4.2.3.7.5.1.
2 Gerardus (Gerard) Mikkenie, geboren op 10-05-1897 in Maastricht. Volgt 1.1.4.2.3.7.5.2.
Kinderen van Joseph en Josephine:
3 Guillaume Mikkenie [1.1.4.2.3.7.5.3], geboren op 25-05-1901 in Maastricht. Guillaume is overleden op 02-05-1902 in Maastricht, 11 maanden oud.
4 Franciscus (Frans) Mikkenie, geboren op 05-03-1903 in Maastricht. Volgt 1.1.4.2.3.7.5.4.
5 Jan (Jean) Mikkenie, geboren op 26-04-1906 in Maastricht. Volgt 1.1.4.2.3.7.5.5.
1.1.4.2.3.7.6 Guillaume Mikkenie is geboren op 25-04-1871 in Seraing (Belgie), zoon van Petrus (Pierre) Mikkenie (zie 1.1.4.2.3.7) en Regina Engelen. Guillaume is overleden op 21-04-1921 in Maastricht, 49 jaar oud.
Adres:
vanaf 01-06-1909 Meerssen, Nederland
Beroepen:
Portier
Plankendroger
1890 Dagloner
Nat. Militie:
Vrijgesteld wegens gebrek aan maat.
lengte: 1.54m
signalement:
ovaal aangezicht
laag voorhoofd
grijze ogen
kleine neus
kleine mond
spitse kin
blond haar
Getuige bij:
22-09-1895 doop Lène Vangangel (1895-±1966) [zie 1.1.4.2.3.7.3.5] [oom moederszijde] [bron: St. Mathiasparochie]
Guillaume trouwde, 40 jaar oud, op 02-02-1912 in Meerssen met Anna Jacobs, 44 jaar oud. Anna is geboren op 01-05-1867 in Maastricht, dochter van Frederik Jacobs en Maria Roes. Anna is overleden op 24-04-1943 in Maastricht, 75 jaar oud. Anna begon eerder een relatie met Johannes Hubertus Heusschen.
1.1.4.2.3.7.7 Maria Catharina Mikkenie is geboren op 03-05-1873 in Maastricht, dochter van Petrus (Pierre) Mikkenie (zie 1.1.4.2.3.7) en Regina Engelen. Zij is gedoopt op 04-05-1873 in Maastricht [bron: St. Mathiasparochie]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Leonardus Mikkenie (1821-1887) [zie 1.1.4.2.3.1] [oom vaderszijde] en Catharina Engelen (geb. 1839) [tante moederszijde]. Maria is overleden op 13-05-1919 in Maastricht, 46 jaar oud.
Adres:
vanaf 1900 Meerssen, Nederland
Getuige bij:
13-08-1893 doop Sjo Vangangel (1893-1961) [zie 1.1.4.2.3.7.3.4] [tante moederszijde] [bron: St. Mathiasparochie]
22-09-1895 doop Lène Vangangel (1895-±1966) [zie 1.1.4.2.3.7.3.5] [tante moederszijde] [bron: St. Mathiasparochie]
02-09-1904 doop Jef Vangangel (1904-1975) [zie 1.1.4.2.3.7.3.9] [tante moederszijde] [bron: St. Mathiasparochie]
Maria trouwde, 27 jaar oud, op 27-06-1900 in Maastricht [bron: Gemeente Maastricht] met Frederik Johannes Bulte. Frederik is geboren in Maastricht, zoon van Joannes Bulte en Anna Gertrudis Peters.
Getuige bij:
19-05-1902 doop Fina Vangangel (1902-1978) [zie 1.1.4.2.3.7.3.8] [aangetrouwde oom moederszijde] [bron: St. Mathiasparochie]
Kinderen van Maria en Frederik:
1 Johannes Frederik Bulte [1.1.4.2.3.7.7.1], geboren omstreeks 1901. Johannes is overleden op 29-05-1907 in Maastricht, ongeveer 6 jaar oud [bron: Genlias]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-05-1907 [bron: Genlias].
2 Josephus Bulte [1.1.4.2.3.7.7.2], geboren omstreeks 1903. Josephus is overleden op 08-01-1904 in Maastricht, ongeveer 1 jaar oud [bron: Genlias]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-01-1904 [bron: Genlias].
1.1.4.2.3.7.8 Regina Mikkenie is geboren op 16-02-1875 in Maastricht, dochter van Petrus (Pierre) Mikkenie (zie 1.1.4.2.3.7) en Regina Engelen. Zij is gedoopt op 17-02-1875 in Maastricht [bron: St. Mathiasparochie]. Bij de doop van Regina waren de volgende getuigen aanwezig: Regina van Bergum (1805-1880) [grootmoeder moederszijde] en Joannes Engelen (geb. 1824) [oudoom moederszijde].
Adressen:
1913 Varkensmarkt 5, Maastricht, Nederland
1931 Andre Severinweg 43, Maastricht, Nederland
vanaf 29-09-1934 Luik, België
Beroepen:
Dienstmeid
Goudschildster
Aardewerkster
1931 Dagdienstbode
Getuige bij:
14-10-1897 doop Giel Vangangel (1897-1978) [zie 1.1.4.2.3.7.3.6] [tante moederszijde] [bron: St. Mathiasparochie]
Kinderen van Regina uit onbekende relatie:
1 Hubertus Mikkenie [1.1.4.2.3.7.8.1], geboren op 14-11-1894 in Maastricht. Bij de geboorteaangifte van Hubertus waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Catharina Elisabeth Theunissen en Hubertus Vangangel (1867-1940) [zie 1.1.4.2.3.7.3] [aangetrouwde oom moederszijde]. Hubertus is overleden op 23-03-1895 in Maastricht, 4 maanden oud.
2 Jozef Mikkenie [1.1.4.2.3.7.8.2], geboren in 1900. Jozef is overleden op 06-09-1900 in Maastricht, geen jaar oud.
1.1.4.2.2.1.1.1 Amandus Josephus (Joseph) Mickené is geboren op 26-10-1889 in Antwerpen (België) [bron: Gegevens Johan Eggers], zoon van Petrus Henricus (Henri) Mickené (zie 1.1.4.2.2.1.1) en Maria Henrica Josephina (Marie) Mouart. Joseph is overleden op 05-01-1967 in Brasschaat (België), 77 jaar oud [bron: Gegevens Johan Eggers]. Joseph trouwde met Engelina van Willigen. Engelina is geboren op 08-02-1894 in Gorinchem [bron: Gegevens Johan Eggers]. Engelina is overleden op 04-12-1963 in Kapellen (België), 69 jaar oud [bron: Gegevens Johan Eggers].
Kind van Joseph en Engelina:
1 Maria Josephina Angelina (Marie-José) Mickené, geboren op 29-09-1928 in Brasschaat (België). Volgt 1.1.4.2.2.1.1.1.1.
1.1.4.2.3.1.4.2 Maria Catharina Hubertina Mikkenie is geboren op 13-11-1890 in Oud-Vroenhoven (Maastricht), dochter van Joannes Mikkenie (zie 1.1.4.2.3.1.4) en Maria Agnes Hubertina Soemers. Maria is overleden op 08-07-1970 in Heerlen, 79 jaar oud. Zij is begraven op 11-07-1970 in Heerlen.
Notitie bij overlijden van Maria: Begraven in Heerlen-Beckerveldt.
Adres:
1913 M. Grachtstraat 28, Maastricht, Nederland
Beroepen:
Ovenmaakster
1913 Fabrieksarbeidster
Maria trouwde, 22 jaar oud, op 15-01-1913 in Maastricht met Johannes Hofman, 20 jaar oud. Johannes is geboren op 19-05-1892 in Maastricht, zoon van Carolus Hofman en Cornelia Hubertina de Vest. Johannes is overleden op 25-02-1961 in Heerlen, 68 jaar oud.
Kind van Maria en Johannes:
1 Johannes Hofman [1.1.4.2.3.1.4.2.1], geboren omstreeks 1915. Johannes is overleden op 05-02-1919 in Maastricht, ongeveer 4 jaar oud [bron: Genlias]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-02-1919 [bron: Genlias].
1.1.4.2.3.1.4.3 Hubertus Mikkenie is geboren op 16-07-1892 in Maastricht, zoon van Joannes Mikkenie (zie 1.1.4.2.3.1.4) en Maria Petronella Dewitte. Hubertus is overleden op 18-07-1975 in Zaanstad, 83 jaar oud.
Beroepen:
Inpakker
Zadelmaker
1910 Koetsier (Te Gulpen)
1921 Sergeant KNIL
Nat. Militie:
Geschikt
lengte: 1.57m
Hubertus trouwde, 29 jaar oud, op 05-10-1921 in Arnhem met Louisa Johanna Evers, 26 jaar oud. Louisa is geboren op 01-01-1895 in Arnhem, dochter van Nicolaas Johannes Antonius Evers en Johanna van der Linden.
Kind van Hubertus en Louisa:
1 Nicolaas Johannes Cornelis Mikkenie, geboren op 10-01-1925 in Tjimahi (Indonesie). Volgt 1.1.4.2.3.1.4.3.1.
1.1.4.2.3.1.7.1 Leonardus Mikkenie is geboren op 25-05-1881 in Maastricht, zoon van Joannes Mikkenie (zie 1.1.4.2.3.1.7) en Marie van der Linden. Leonardus is overleden op 03-04-1947 in Maastricht, 65 jaar oud.
Adressen:
tot 12-01-1937 Düsseldorf, Duitsland [bron: Persoonskaart CBG]
van 12-01-1937 tot 15-09-1938 Rotterdam, Nederland [bron: Persoonskaart CBG]
van 15-09-1938 tot 12-02-1946 Boomgaardstraat 66/2b, Rotterdam, Nederland [bron: Persoonskaart CBG]
van 12-02-1946 tot 03-04-1947 Bogaardenstraat 3, Maastricht, Nederland [bron: Persoonskaart CBG]
Beroepen:
Havenarbeider
1899 Militair
Nat. Militie:
Vrijgesteld
Leonardus trouwde, 23 jaar oud, op 23-11-1904 in Groesbeek met Hendrika (Hendriekje) Jochems, 20 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 30-05-1918 in Groesbeek [bron: Genlias].
Notitie bij het huwelijk van Leonardus en Hendriekje: Echtscheiding vonnis Arnhem 07-05-1917 en 04-10-1917.
Hendriekje is geboren op 12-11-1884 in Groesbeek, dochter van Mathijs Jochems en Catharina Giebels.
Notitie bij Hendriekje: Ene Lex Daniels zat tijdens de oorlog bij haar ondergedoken aan de Grootestraat in Arnhem, evenals haar schoonzoon Gerard de Waal.
Adres:
1943 Grootestraat 66-68, Arnhem, Nederland [bron: Joods Historisch Museum (http://www.jhm.nl/beeld.aspx?database=fotos&wwwsamen=mikkenie)]
Beroep:
1943 Caféhoudster Café Modern aan de Grootestraat 66 [bron: Joods Historisch Museum (http://www.jhm.nl/beeld.aspx?database=fotos&wwwsamen=mikkenie)]
Kinderen van Leonardus en Hendriekje:
1 Catharina (Toos) Mikkenie. Volgt 1.1.4.2.3.1.7.1.1.
2 Jacobus (Joep) Mikkenie, geboren op 23-07-1907 in Groesbeek. Volgt 1.1.4.2.3.1.7.1.2.
1.1.4.2.3.1.7.2 Elisabeth Mikkenie is geboren op 28-02-1885 in Maastricht, dochter van Joannes Mikkenie (zie 1.1.4.2.3.1.7) en Marie van der Linden. Elisabeth is overleden op 03-04-1967 in Maastricht, 82 jaar oud.
Adressen:
van 1926 tot 1931 Spilstraat 13, Maastricht, Nederland
1934 St. Jacobstraat, Maastricht, Nederland
Beroepen:
Werkvrouw
van voor 1926 tot na 1931 Dagmeid
1934 Dagdienstbode
Elisabeth trouwde, 50 jaar oud, op 22-01-1936 in Maastricht met Petrus Hubertus Deuss, 54 jaar oud. Petrus is geboren op 31-07-1881 in Maastricht.
1.1.4.2.3.6.4.4 Friedrich (Friedel) Mikkenie is geboren op 21-03-1933 in Aken (Duitsland), zoon van Friedrich Mikkenie (zie 1.1.4.2.3.6.4) en Therese Schreiber. Friedel is overleden in 06-1996 in Herzogenrath-Wefelen (Duitsland), 63 jaar oud. Friedel begon een relatie met Katharina.
Kinderen van Friedel en Katharina:
1 Jurgen Mikkenie [1.1.4.2.3.6.4.4.1], geboren op 16-01-1956.
2 Ralf Mikkenie, geboren op 16-10-1960. Volgt 1.1.4.2.3.6.4.4.2.
3 Bernd Mikkenie [1.1.4.2.3.6.4.4.3], geboren op 20-06-1964.
4 Fred Mikkenie [1.1.4.2.3.6.4.4.4], geboren op 20-06-1964.
1.1.4.2.3.7.5.1 Maria Mikkenie is geboren op 14-03-1896 in Maastricht, dochter van Joseph Mikkenie (zie 1.1.4.2.3.7.5) en Maria Catharina Kreuwers. Maria is overleden op 25-03-1994 in Oupeye (België), 98 jaar oud.
Adres:
Oupeye, België
Beroep:
Dienstmeid bij bekende industrielen Regout te Luik
Maria trouwde, 52 jaar oud, op 05-10-1948 in Bressoux (België) met Lambert Léonard Fassotte, 55 jaar oud. Lambert is geboren op 15-12-1892 in Beyne-Heusay (België). Lambert is overleden op 04-11-1965 in Haccourt (Oupeye, België), 72 jaar oud.
1.1.4.2.3.7.5.2 Gerardus (Gerard) Mikkenie is geboren op 10-05-1897 in Maastricht, zoon van Joseph Mikkenie (zie 1.1.4.2.3.7.5) en Maria Catharina Kreuwers. Gerard is overleden op 05-05-1975 in Kerkrade, 77 jaar oud. Hij is begraven op 10-05-1975 in Nieuwenhagen.
Adressen:
van 1900 tot 18-02-1905 St. Antoniusstraat 2, Maastricht, Nederland (bij zijn oom Gerardus Kreuwers en zijn oma Maria Mischaut) [bron: Bevolkingsregister Maastricht 1890-1920]
van 18-02-1905 tot 18-07-1908 Kleine Gracht 3, Maastricht, Nederland (weer terug bij zijn vader)
van 18-07-1908 tot 04-12-1909 Kleine Gracht 39, Maastricht, Nederland
van 04-12-1909 tot 1916 Markt 76, Maastricht, Nederland
1916 Vrijthof 10, Maastricht, Nederland (bij P. Laenen)
1918 Markt 76, Maastricht, Nederland (bij zijn vader in het café)
vanaf 18-08-1918 Vrijthof 12, Maastricht, Nederland (bij zijn vader in het hotel)
van 03-05-1927 tot 30-01-1956 Kerkstraat 9, Nieuwenhagen, Nederland (dit adres heet nu Heigank 5) [bron: Woningkaartenbestand Nieuwenhagen]
vanaf 30-01-1956 Beatrixstraat 97, Nieuwenhagen, Nederland [bron: Woningkaartenbestand Nieuwenhagen]
Beroepen:
Magazijnsknecht tabaksfabriek
Melkventer
Mijnwerker
Electricien
Gerard trouwde, 29 jaar oud, op 25-11-1926 in Heerlen [bron: Gemeente Heerlen] met Anna Maria (An) Cierpeck, 23 jaar oud. An is geboren op 15-06-1903 in Ubach over Worms (Landgraaf), dochter van Johann Cierpek en Maria Josepha Mohren. An is overleden op 12-11-1986 in Kerkrade, 83 jaar oud. Zij is begraven op 15-11-1986 in Nieuwenhagen.
Kinderen van Gerard en An:
1 Jakob Gerhard (Jacques) Mikkenie, geboren op 04-10-1926 in Kellersberg (Alsdorf, Dld.). Volgt 1.1.4.2.3.7.5.2.1.
2 Johannes (Jan) Mikkenie [1.1.4.2.3.7.5.2.2], geboren op 15-10-1927 in Nieuwenhagen. Jan is overleden op 24-09-1977 in Niederhollabrunn (Oostenrijk), 49 jaar oud (oorzaak: Hartinfarct).
Adressen:
van 1966 tot 1975 Ternitz, Oostenrijk
van 1975 tot 24-09-1977 Niederhollabrunn, Oostenrijk
Beroepen:
van 1966 tot 1975 Kapelaan
van 1975 tot 24-09-1977 Pastoor
3 Maria (Miet(s)) Mikkenie, geboren op 01-11-1930 in Nieuwenhagen. Volgt 1.1.4.2.3.7.5.2.3.
4 Mathilde Marie (Tiel) Mikkenie, geboren op 26-02-1935 in Nieuwenhagen. Volgt 1.1.4.2.3.7.5.2.4.
5 Catharina Maria (Toos) Mikkenie, geboren op 16-11-1937 in Nieuwenhagen. Volgt 1.1.4.2.3.7.5.2.5.
6 Anna Elisabeth Maria (Annelies) Mikkenie, geboren op 18-05-1943 in Nieuwenhagen. Volgt 1.1.4.2.3.7.5.2.6.
7 Joseph Franciscus (Sjef) Mikkenie, geboren op 03-12-1945 in Nieuwenhagen (Landgraaf). Volgt 1.1.4.2.3.7.5.2.7.
1.1.4.2.3.7.5.4 Franciscus (Frans) Mikkenie is geboren op 05-03-1903 in Maastricht, zoon van Joseph Mikkenie (zie 1.1.4.2.3.7.5) en Josephine Olivier. Frans is overleden op 24-07-1954 in Amsterdam, 51 jaar oud. Hij is begraven op 28-07-1954 in Amsterdam.
Adres:
(Zelfde adressen als Joseph Mikkenie)
Beroepen:
Reiziger
Impresario
Theaterproducent
van 1940 tot 1947 mededirecteur van Circus Mikkenie-Strassburger
van 1948 tot 24-07-1954 Directeur van Nationaal Nederlands Circus Frans Mikkenie
Frans:
(1) trouwde, 33 jaar oud, op 30-07-1936 in Weenen (Duitsland) [bron: Persoonskaart Frans Mikkenie] met Edith Schmetterling, 24 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 15-07-1938 [bron: Persoonskaart Frans Mikkenie]. Edith is geboren op 05-09-1911 in Weenen (Duitsland).
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 05-08-1944 in Amsterdam [bron: Persoonskaart Frans Mikkenie] met Vibeke Charlotte Petersen Munk Sandberg, 26 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 13-08-1946 [bron: Persoonskaart Frans Mikkenie]. Vibeke is geboren op 16-09-1917 in Kopenhagen (Denemarken).
Beroep:
Circusartieste paardendressuur
(3) trouwde, 46 jaar oud, op 30-08-1949 in Amsterdam met Vibeke Charlotte Petersen Munk Sandberg, 31 jaar oud. Zie relatie (2) voor persoonsgegevens van Vibeke.
1.1.4.2.3.7.5.5 Jan (Jean) Mikkenie is geboren op 26-04-1906 in Maastricht, zoon van Joseph Mikkenie (zie 1.1.4.2.3.7.5) en Josephine Olivier. Jean is overleden op 17-03-1976 in Amsterdam, 69 jaar oud.
Adres:
(Zelfde adressen als Joseph Mikkenie)
Beroepen:
Exploitant van een opgezette walvis
Impresario
Artiest
Jean:
(1) trouwde, 50 jaar oud, op 05-02-1957 in Amsterdam met Johanna Pieternella van der Tol, 34 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 10-07-1961. Johanna is geboren op 29-01-1923 in Rotterdam.
(2) trouwde, 55 jaar oud, op 03-11-1961 in Amsterdam met Ivonne Therese Duijsters, 30 jaar oud. Ivonne is geboren op 07-01-1931 in Amsterdam. Ivonne is overleden op 08-01-2005 in Alkmaar, 74 jaar oud.
Adres:
Hornwaard 71, 1824 SC Alkmaar, Nederland
1.1.4.2.2.1.1.1.1 Maria Josephina Angelina (Marie-José) Mickené is geboren op 29-09-1928 in Brasschaat (België) [bron: Gegevens Johan Eggers], dochter van Amandus Josephus (Joseph) Mickené (zie 1.1.4.2.2.1.1.1) en Engelina van Willigen. Marie-José is overleden op 07-10-2004 in Merksem (België), 76 jaar oud [bron: Gegevens Johan Eggers]. Marie-José trouwde, 25 jaar oud, op 25-09-1954 [bron: Gegevens Johan Eggers] met Ludovicus Joannes Eggers.
Notitie bij het huwelijk van Marie-José en Ludovicus: Zij kregen 1 zoon, Johan Eggers, geboren op 12-02-1959 te Deurne (België).
1.1.4.2.3.1.4.3.1 Nicolaas Johannes Cornelis Mikkenie is geboren op 10-01-1925 in Tjimahi (Indonesie), zoon van Hubertus Mikkenie (zie 1.1.4.2.3.1.4.3) en Louisa Johanna Evers. Nicolaas is overleden. Nicolaas trouwde, 28 jaar oud, op 07-05-1953 in Enkhuizen met W. Frankfort.
1.1.4.2.3.1.7.1.1 Catharina (Toos) Mikkenie, dochter van Leonardus Mikkenie (zie 1.1.4.2.3.1.7.1) en Hendrika (Hendriekje) Jochems.
Notitie bij Toos: In 1927 verschijnt er een stukje in een of andere krant (bron: CBG familieberichten) met de volgende tekst:
PRO-DEO. - Aankondiging. - Bij exploit van 24 mei 1927 door den ondergeteekende uitgebracht op de bij de wet voorgeschreven wijze, is LEONARDUS MIKKENIE, zonder bekende woon- of verblijfplaats opgeroepen om op Woensdag 8 Juni 1927, ’s morgens 10 uur, te verschijnen voor den Kantonrechter te Rotterdam, in het Gerechtsgebouw aan den Noordsingel aldaar, ten einde te worden gehoord op een door zijn dochter CATHARINA MIKKENIE, wonende te Rotterdam, aan gemelden Kantonrechter ingediend verzoek om tusschenkomst tot het aangaan van een huwelijk. M. Jonker, deurwaarder.
Toos trouwde met Gerard de Waal.
Notitie bij Gerard: Gerard de Waal zat in 1943 ondergedoken bij zijn schoonfamilie in Arnhem (bij Hendriekje (Mikkenie-) Jochems) vanwege lidmaatschap van de CPN.
1.1.4.2.3.1.7.1.2 Jacobus (Joep) Mikkenie is geboren op 23-07-1907 in Groesbeek, zoon van Leonardus Mikkenie (zie 1.1.4.2.3.1.7.1) en Hendrika (Hendriekje) Jochems. Joep is overleden op 15-12-1975 in Nijmegen, 68 jaar oud.
Beroep:
Huisschilder
Joep trouwde, 28 jaar oud, op 22-05-1936 in Nijmegen met Cornelia (Cor) Welbie, 22 jaar oud. Cor is geboren op 29-07-1913 in Herwijnen.
1.1.4.2.3.6.4.4.2 Ralf Mikkenie is geboren op 16-10-1960, zoon van Friedrich (Friedel) Mikkenie (zie 1.1.4.2.3.6.4.4) en Katharina.
Kinderen van Ralf uit onbekende relatie:
1 Melina Mikkenie [1.1.4.2.3.6.4.4.2.1], geboren op 12-04-1983.
2 Raphael Mikkenie [1.1.4.2.3.6.4.4.2.2], geboren op 23-12-1985.
3 Luca Mikkenie [1.1.4.2.3.6.4.4.2.3].
1.1.4.2.3.7.5.2.1 Jakob Gerhard (Jacques) Mikkenie is geboren op 04-10-1926 in Kellersberg (Alsdorf, Dld.), zoon van Gerardus (Gerard) Mikkenie (zie 1.1.4.2.3.7.5.2) en Anna Maria (An) Cierpeck. Jacques is overleden op 20-03-2000 in Nieuwenhagen, 73 jaar oud. Jacques trouwde, 35 jaar oud, op 05-02-1962 met A.H.M. (Meggy) Hendrix, 24 jaar oud. Meggy is geboren op 24-11-1937 in Weert.
Kind van Jacques en Meggy:
1 J.P.G. (Ron) Mikkenie [1.1.4.2.3.7.5.2.1.1].
1.1.4.2.3.7.5.2.3 Maria (Miet(s)) Mikkenie is geboren op 01-11-1930 in Nieuwenhagen, dochter van Gerardus (Gerard) Mikkenie (zie 1.1.4.2.3.7.5.2) en Anna Maria (An) Cierpeck. Miet(s) is overleden in 12-2007, 77 jaar oud. Miet(s) trouwde, 24 jaar oud, op 18-02-1955 met Hubert Joseph (Jo(ep)) Vondenhoff, 21 jaar oud. Jo(ep) is geboren op 09-03-1933 in Ubach over Worms. Jo(ep) is overleden op 22-02-2003 in Ubach over Worms, 69 jaar oud. Hij is gecremeerd op 27-02-2003 in Imstenrade-Heerlen.
Kind van Miet(s) en Jo(ep):
1 Andreas (René) Vondenhoff. Volgt 1.1.4.2.3.7.5.2.3.1.
1.1.4.2.3.7.5.2.4 Mathilde Marie (Tiel) Mikkenie is geboren op 26-02-1935 in Nieuwenhagen, dochter van Gerardus (Gerard) Mikkenie (zie 1.1.4.2.3.7.5.2) en Anna Maria (An) Cierpeck. Tiel trouwde, 23 jaar oud, op 19-02-1959 met Augustinus Lodewijk Franciscus (Wietje) Scipio, 30 jaar oud. Wietje is geboren op 06-05-1928 in Oelee-Lheue (Sumatra, Indonesie).
1.1.4.2.3.7.5.2.5 Catharina Maria (Toos) Mikkenie is geboren op 16-11-1937 in Nieuwenhagen, dochter van Gerardus (Gerard) Mikkenie (zie 1.1.4.2.3.7.5.2) en Anna Maria (An) Cierpeck. Toos trouwde met Jos van Kempen.
1.1.4.2.3.7.5.2.6 Anna Elisabeth Maria (Annelies) Mikkenie is geboren op 18-05-1943 in Nieuwenhagen, dochter van Gerardus (Gerard) Mikkenie (zie 1.1.4.2.3.7.5.2) en Anna Maria (An) Cierpeck. Annelies trouwde, 25 jaar oud, op 27-09-1968 met Hendrik Maria Johanna (Henk) Heusschen, 22 jaar oud. Henk is geboren op 19-08-1946.
1.1.4.2.3.7.5.2.7 Joseph Franciscus (Sjef) Mikkenie is geboren op 03-12-1945 in Nieuwenhagen (Landgraaf), zoon van Gerardus (Gerard) Mikkenie (zie 1.1.4.2.3.7.5.2) en Anna Maria (An) Cierpeck. Sjef is overleden op 21-04-1986 in Brunssum, 40 jaar oud. Hij is begraven op 26-04-1986 in Nieuwenhagen.
Adressen:
Westende, België
Istrup (Blomberg), Duitsland
van 1976 tot 1980 Stationsstraat 7, Ferwerd, Nederland
van 1980 tot 1984 Manshaag 34, Maastricht, Nederland
vanaf 1984 Keramieksingel 11, Maastricht, Nederland
Beroep:
Beroepsmilitair bij de Koninklijke Luchtmacht (Sergeant 1ste klasse)
Sjef trouwde, 22 jaar oud, op 01-11-1968 in Schaesberg met Elisabeth Josephina Maria (Els) Zenden, 20 of 21 jaar oud. Els is geboren in 1947 in Schaesberg, dochter van Johan (Sjeng) Zenden en Anna Gertrud (Trautje) Dörenberg.
Kinderen van Sjef en Els:
1 Ronald Mikkenie [1.1.4.2.3.7.5.2.7.1], geboren in 1971 in Detmold (Duitsland). Hij is gedoopt in Schaesberg (Landgraaf).
2 Remko Mikkenie, geboren in 1975 in Detmold (Duitsland). Volgt 1.1.4.2.3.7.5.2.7.2.
3 Eric Mikkenie [1.1.4.2.3.7.5.2.7.3], geboren in 1978 in Leeuwarden. Hij is gedoopt in Schaesberg (Landgraaf).
1.1.4.2.3.7.5.2.3.1 Andreas (René) Vondenhoff, zoon van Hubert Joseph (Jo(ep)) Vondenhoff en Maria (Miet(s)) Mikkenie (zie 1.1.4.2.3.7.5.2.3). René trouwde met Anita Gassert.
1.1.4.2.3.7.5.2.7.2 Remko Mikkenie is geboren in 1975 in Detmold (Duitsland), zoon van Joseph Franciscus (Sjef) Mikkenie (zie 1.1.4.2.3.7.5.2.7) en Elisabeth Josephina Maria (Els) Zenden. Bij de geboorte woog Remko 4500 gr. en was hij 56 cm. lang. Hij is gedoopt in 1975 in Schaesberg (Landgraaf) [bron: Petrus en Paulus].
Beroepen:
Student biologie aan de Universiteit Leiden
vanaf 2003 Huismeester, IT-medewerker en preventiemedewerker bij studentencentrum Plexus van de Universiteit Leiden
Remko ging samenwonen met Ingeborg Frances (Ingeborg) Huizinga. Ingeborg is geboren in 1974, dochter van Hans Huizinga en Yvonne Groothedde.
Beroepen:
vanaf 2000 Bureauredacteur
vanaf 2007 Redacteur bij de rijksoverheid